Manifestările ştiinţifice ce vor fi organizate în anul 2015

Denumirea manifestării

Data desfăşu-rării

Organizatorii (cat./labor.), persoana responsabilă, tel/ fax/ e-mail

Locul

(adresa)

Nr. partic.

Parteneri în organizare

Conf. ştiinţifică internaţională

„Probleme actuale ale morfologiei”

10. 2015

Asociația științifică de Morfologie din RM

Prof. I. Catereniuc

Cat. Anatomia Omului

(bd. Şefan cel Mare, 192)

 (+373. 22 ) 205.349

catereniuc@yhoo.com

ilia.catereniuc@usmf.md

Bl. central USMF N.Testemiţanu

(bd. Şefan cel Mare, 165)

150

USMF N.Testemiţanu

(R. Moldova)

Cat. Histologie, citologie și embriologie

Cat. Anatomie topografică și chirurgie operatorie

Междун. научная конф. «Актуальные вопросы морфологии»

10. 2015

Научная Ассоциация Морфологов Р. Молдова

Проф. И.М. Катеренюк

Каф. Анатомии человека

(бул. Штефан чел Маре, 192)

 (+373. 22 ) 205.349

catereniuc@yhoo.com

ilia.catereniuc@usmf.md

Гл. корпус ГМФУ им. Н. Тестемицану (бул. Штефан чел Маре, 165)

150

ГМФУ им.

Н. Тестемицану

(Р. Молдова)

Каф. гистологии, цитологии и эмбриологии

Каф. топографической анатомии и оперативной хирургии

Innetnational scientific conference “Novel topics of morphology”

10. 2015

Scientifical Association of Morphology from Republic of Moldova

Prof. I. Catereniuc

Department of Human Anatomy bd. Şefan cel Mare, 192)

 (+373. 22 ) 205.349

catereniuc@yhoo.com

ilia.catereniuc@usmf.md

Main building of State Medical and Pharmaceutical University “Nicolae Testemitanu” (bd. Şefan cel Mare, 165)

150

SMPhU “Nicolae Testemitanu”

(Republic of Moldova)

Histology, Citology and Embriology Department.

Topographycal anatomy and operative surgery Department.

Organizarea manifestărilor ştiinţifice 

20-22 septembrie 2012

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Probleme actuale ale morfologiei”, dedicată сentenarului profesorului B.Z. Perlin.

 

Organizatori

USMF Nicolae Testemițanu, Societatea Anatomiştilor, Histologilor și Embriologilor din R. Moldova (actual AO Asociația Științifică de Morfologie din Republica Moldiva) și Catedra anatomia omului

Președinte al Comitetului Organizatoric, dr. habilitat, prof. universitar – Mihail Ștefaneț

Secretar științific, dr. habilitat, prof. universitar – Ilia Catereniuc

 

Participanţi

Numărul total de participanți – 260, inclusiv din străinătate – 87 ( Federaţia Rusă, Ucraina, Belarus, Israel, Bulgaria, România, USA)