DATE

despre participările la evenimentele ştiinţifice în anii 2012 – 2013

(foruri şi expoziţii naţionale şi internaţionale)

Denumirea manifestării (naţionale/internaţionale), organizatorii

Participanţii (numele, prenumele)

Ţara,

durata, data

 

Denumirea raportului.

Gradul distincţiei

2

3

4

6

3-й Научный симпозиум “Анатомо-хирургические аспекты детской гастроэнтерологии

Catereniuc Ilia,

dr. hab.,

prof. univ.

Cernăuți, Ucraina

20.04.12

Макромикроморфология сосудистых сплетений желудочков головного мозга и их нервный аппарат.

Certificat de participare

Simpoz. Jubiliar „50 de ani ai Departamentului de Anatomie, Histologie și Embriologie”, organizat în cadrul Universității de Medicină din Varna.

Catereniuc Ilia,

dr. hab., prof. univ.

Varna, Bulgaria

30.10.2012 – 03.11.2012

The relationship between the first layer of the myocardial bridge and the longitudinal axis of the under-bridge arterial segment.

Certificat de participare

Simpoz. Jubiliar „50 de ani ai Departamentului de Anatomie, Histologie și Embriologie”, organizat în cadrul Universității de Medicină din Varna.

Tașnic Mihail, lector

Varna, Bulgaria

30.10.2012 – 03.11.2012

The relationship between the first layer of the myocardial bridge and the longitudinal axis of the under-bridge arterial segment.

Certificat de participare

Конф.«Актуальные вопр. теоретической и практ. медицины». Каф. норм. и патол. анатомии Кабардино-Балкарский гос.мед. ин-ут

O. Belic

F. Rusă,

Кабардино-Балкария

10. XII. 12

Морфологические особенности сосудисто-нервного компонента связок селезёнки

Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată centenarului profesorului B.Z. Perlin „Probleme actuale ale morfologiei”

Catereniuc Ilia,

Ștefaneț Mihail,

Lupașcu Tudor,

Batâr Dumitru,

Titov Tamara etc.

Chişinău,

20-22. IX. 12

  • Vasele lienale: aspecte structurale şi topografice
  • Aspectele actuale ale morfologiei aortei

Certificat de participare

Conferinţa ştiinţifică anuală a USMF Nicolae Testemițanu. Zilele Universităţii

Ștefaneț Mihail,

Hacina Tamara,

O. Belic etc.

Chişinău,

20-22. IX. 12

  • Anatomia clinică a splinei
  • Organul giraldes – rudiment sau structură funcţională în componenţa complexului funiculotesticular

Certificat de participare

Al  XI Congres al Asociației Internaționale a Morfologilor

Hacina Tamara, dr., conf. univ.,

Samara, F.Rusă, Academia de Medicină

29.V-1.VI.12

“Мoрфология восходящей аорты в прикладном аспекте.”; “Актуальные аспекты хирургически значимой зоны восходящей аорты”

Diplomă pentru cel mai bun raport științific

Conferinţa ştiinţifică anuală USMF Nicolae Testemiţanu

Belic Olga

.

Chișinău,

16–18 oct. 2013.

Arhitectonica arterei lienale

Conferinţa ştiinţifică anuală USMF Nicolae Testemiţanu

Hacina Tamara

Chișinău,

16–18 oct. 2013.

Variabilitatea structurilor glomice ale aortei

Conferinţa ştiinţifică anuală USMF Nicolae Testemiţanu

Bendelic Anastasia

.

Chișinău,

16–18 oct. 2013.

Venele perforante ale membrului inferior – topografie,

rol funcţional

Conferinţa ştiinţifică anuală USMF Nicolae Testemiţanu

Babuci Angela

Chișinău,

16–18 oct. 2013.

Aspectele morfologice, clinice şi tractografice ale nervului facial

Conferinţa ştiinţifică anuală USMF Nicolae Testemiţanu

Globa Lilian

Chișinău,

16–18 oct. 2013.

Caracteristica imunohistochimică a celulelor mezenchimale

din cordonul ombilical

Conf. științ.-pract. „Particul.morf. ale sistemelor nervos și cardiovascular în normă, experim. și patologie”, dedicată 100 de ani de la nașterea renumitului morfolog

Iu. P. Meliman

Catereniuc Ilia

Ucraina,

10-13 octombrie 2013

Организация учебного процесса и новые формы обучения и контроля на кафедре анатомии человека

The XIV National Congress of the Romanian Society of Anatome with international participation

Catereniuc Ilia

Timisoara, Romania,

May 16-18, 2013

Contributions to the study of the morphology of the hepatoligamentary complex

XXI National Congress of the Bulgarian Anatomical Society with international participation

Catereniuc Ilia

Sofia, Bulgaria, May 31 – June 2, 2013

Morphology of the hepatoligamentary complex – mesoscopic peculiarities

“Serata Științifică”,Depart. de Chir. Cardiotoracică, Transplantare Cordului și Chirurgie vasculară a Univ. de Medicină din Hannover. (Director Hans Borst Centre for Heart and Stem Cell Research,MD, PhD A. Haverich

Hacina Tamara

Hannover,

Germania,

15-20.IV.2013

Clinical morphology of the aorta: modern aspects

Simpoz. Internaț. a morfologilor,

Universitatea de Stat de Medicină din Simferopol, Ukraina

Hacina Tamara

Alușta,

RA Crimea, Ukraina,

21-23.V.2013

Aктуальные вопросы функциональной морфологии аорты

Sesiunea a XIX a Zilelor Medicale Balcanice și  a II-lea Congres a Medicinii de Urgență din Moldova.

Comit. Șt. Internaț.(Romănia, Cipru, Bulgaria, Grecia, Serbia, Turcia, Moldova)

Hacina Tamara

Moldova, Chișinău,

20-22.IX.2013

Morphology of the ascending aorta fat body and  the postoperative events mitigation in heart surgery

The XVII-th international exhibition of research, innovation and tehnological transfer „Inventica – 2013”

Belic Olga

Iași, Romania

19 – 21 iunie 2013

Medalie de aur