Istoric

Catedra de Anatomie a omului este o structură a Facultăţii de Medicină nr.1, care realizează activitatea didactică, metodică şi ştiinţifică în grupele de studenţi, precum şi pregătirea cadrelor ştiinţifico-didactice şi perfecţionarea lor. Catedra a fost fondată în anul 1945, odată cu transferarea Institutului de Medicină din Kislovodsk la Chişinău.

Primul şef al catedrei a fost profesorul universitar A. Lavrentiev (1898-1958), care s-a format ca specialist la Harkov (Ucraina), fiind călăuzit de renumitul anatomist V. P. Vorobiov.

După plecarea lui A. Lavrentiev (1950), şefi de catedră au fost: conferenţiarul V. Ukrainski (1950-1951), profesorii universitari A. Otelin (1951-1953) şi V. Parfentieva (1953-1956).

O perioadă fructuoasă începe în anul 1956, odată cu venirea în funcţia de şef de catedră a profesorul universitar V. Kuprianov, academician al Academiei medicale a URSS, Laureat al Premiului de Stat, preşedintele Societăţii Anatomiştilor din URSS, redactor-şef al revistei de specialitate ”Arhiva de anatomie, histologie şi embriologie”.

Activitatea prolifică a continuat şi după 1959, când conducerea catedrei a fost preluată de profesorul universitar B. Z. Perlin, Om Emerit de Ştiinţă al RSSM.

În 1965 catedra trece în actualul bloc morfologic, proiectat şi adaptat cerinţelor procesului didactic şi ştiinţifico-morfologic. Muzeul anatomic a fost extins, incluzându-se compartimentele ”Aparatul locomotor”, ”Viscere”, ”Sistemul Nervos Central”, ”Vase şi Nervi”. Din 1988 până în 1991, şef de catedră a fost conferenţiarul M. Ştefaneţ, Lucrător Emerit al Învăţământului public.

În această perioadă a fost fondat muzeul ”Anatomia copilului” şi a fost tradus în limba română manualul de anatomie umană al autorului rus M.R. Sapin. În următorii 6 ani (1991-1997) catedra a fost condusă de profesorul universitar V. Andrieş.

În 1997, în funcţia de şef de catedră revine profesorul universitar M. Ştefaneţ. Dumnealui a dirijat procesul instructiv didactic şi ştiinţific al catedrei Anatomia omului până în 2013.

În aceşti ani, colectivul catedrei a perfectat programa analitică a disciplinei, accentul fiind pus pe studiul anatomiei pe viu şi aspectului aplicativ al structurilor studiate. S-au elaborat manuale, indicaţii metodice, chestionare, culegeri de teste, compendii, caiete didactice de lucrări practice pentru studenţi – în limbile română, engleză şi rusă şi a fost amenajată o sală de calculatoare pentru studii.

În anii 1971 şi 1986 la catedră a avut loc Simpozionul Societăţii Anatomiştilor din URSS şi, respectiv, Conferinţa  Ştiinţifică unională, vizând problemele predării anatomiei. În toamna anului 2012, catedra a organizat o conferinţă internaţională a anatomiştilor, dedicată centenarului de la naşterea prof. B. Z. Perlin. Din toamna anului 2013, funcţia de şef al catedrei o deţine profesorul universitar  I. Catereniuc.