2018
1. LUPAŞCU T., CATERENIUC I., GLOBA L., BATÂR D., BABUCI A., BENDELIC A. Lucrări practice la Anatomia Omului / Notebook for Practical work at Human Anatomy / Практические занятия по анатомии человека (Ghid pentru autoinstruire / Guide for self-studying / Пособие по самоподготовке). Ed. a X-a trilingvă (revăzută și completată). II. Sistemul Nervos Central. Sistemele cardiovascular, limfoid, nervos periferic şi organele senzoriale. / II. Central Nervous System. The cadiovascular, lymphoid and nervous systems, and sense organs. / II. Центральная нервная система. Сердечно-сосудистая, лимфоидная, периферическая нервная системы и органы чувств. Chişinău, 2018, 386 p.
2. LUPAŞCU T., CATERENIUC I., GLOBA L., BATÂR D., BABUCI A., BENDELIC A. (sub red. Catereniuc I., Lupaşcu T.). Lucrări practice la Anatomia Omului / Notebook for Practical work at Human Anatomy / Практические занятия по анатомии человека (Ghid pentru autoinstruire / Guide for self-studying / Пособие по самоподготовке). Ed. a XI-a trilingvă (revăzută și completată). I. Aparatul locomotor. Viscere. / I. Locomotor Apparatus. Internal organs. / I. Опорно-двигательный аппарат. Внутренние органы. Chişinău, 2018, 353 p.

2017
1. LUPAŞCU T., CATERENIUC I., GLOBA L., BATÂR D., BABUCI A., BENDELIC A. (sub red. Catereniuc I., Lupaşcu T.). Lucrări practice la Anatomia Omului / Notebook for Practical work at Human Anatomy / Практические занятия по анатомии человека (Ghid pentru autoinstruire / Guide for self-studying / Пособие по самоподготовке). Ed. a IX-a trilingvă (revăzută și completată). I. Aparatul locomotor. Viscere. / I. Locomotor Apparatus. Internal organs. / I. Опорно-двигательный аппарат. Внутренние органы. Chișinău, 2017, 340 p.
2. LUPAŞCU T., CATERENIUC I., GLOBA L., BATÂR D., BABUCI A., BENDELIC A. Lucrări practice la Anatomia Omului / Notebook for Practical work at Human Anatomy / Практические занятия по анатомии человека (Ghid pentru autoinstruire / Guide for self-studying / Пособие по самоподготовке). Ed. a IX-a trilingvă (revăzută și completată). II. Sistemul Nervos Central. Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic şi organele senzoriale. / II. Central Nervous System. The cadiovascular, lymphatic and nervous systems and sense organs. / II. Центральная нервная система. Сердечно-сосудистая, лимфатическая, периферическая нервная системы и органы чувств. Chișinău, 2017, 386 p.
 
2016
1. LUPAŞCU T., CATERENIUC I., GLOBA L., BATÂR D., BABUCI A., BENDELIC A. (sub red. Catereniuc I., Lupaşcu T.). Lucrări practice la Anatomia Omului / Notebook for Practical work at Human Anatomy / Практические занятия по анатомии человека (Ghid pentru autoinstruire / Guide for self-studying / Пособие по самоподготовке). Ed. a IX-a trilingvă (revăzută și completată). I. Aparatul locomotor. Viscere. / I. Locomotor Apparatus. Internal organs. / I. Опорно-двигательный аппарат. Внутренние органы. Chişinău, 2016, 340 p.
2. LUPAŞCU T., CATERENIUC I., GLOBA L., BABUCI A. Lucrări practice la Anatomia Omului (Ghid pentru autoinstruire) / Workbook in Human Anatomy (Guide for self-studying)/ Практические занятия по анатомии человека (Пособие по самоподготовке). II. Viscere. Sistemul Nervos Central / II. Internal organs. Central Nervous System / II. Внутренние органы, центральная нервная система. Ed. a VII-a trilingvă. Chişinău, 2016, 304 p.
3. LUPAŞCU T., CATERENIUC I., GLOBA L. Lucrări practice la Anatomia Omului / Notebook for Practical work at Human Anatomy / Практические занятия по анатомии человека (Ghid pentru autoinstruire / Guide for self-studying / Пособие по самоподготовке). Ed. a VIII-a trilingvă (revăzută și completată). III. Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic şi organele senzoriale. III. The cadiovascular, lymphatic and nervous systems and sense organs. III. Сердечно-сосудистая, лимфатическая, периферическая нервная системы и органы чувств. Chişinău, 2016, 352 p.
 
2015
1. LUPAŞCU T., CATERENIUC I., GLOBA L., BATÂR D. Lucrări practice la Anatomia Omului/ Notebook for Practical work at Human Anatomy / Практические занятия по анатомии человека (Ghid pentru autoinstruire / Guide for self-studying / Пособие по самоподготовке). Ed. a VIII-a trilingvă (revăzută și completată). I. Aparatul locomotor / I. Locomotor Apparatus / I. Опорно-двигательный аппарат. Chișinău: Tipografia Sirius SRL, 2015, 292 p.
2. LUPAŞCU T., CATERENIUC I., GLOBA L., BABUCI A. Lucrări practice la Anatomia Omului (Ghid pentru autoinstruire)/ Workbook in Human Anatomy (Guide for self-studying)/ Практические занятия по анатомии человека (Пособие по самоподготовке). II. Viscere. Sistemul Nervos Central/II. Internal organs. Central Nervous System / II. Внутренние органы, центральная нервная система. Ed. a VI-a trilingvă. Chișinău: Tipografia Sirius SRL, 2015, 304 p.
3. LUPAŞCU T., CATERENIUC I., GLOBA L. Lucrări practice la Anatomia Omului / Notebook for Practical work at Human Anatomy / Практические занятия по анатомии человека (Ghid pentru autoinstruire / Guide for self-studying / Пособие по самоподготовке). Ed. a VII-a trilingvă (revăzută și completată). III. Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic şi organele senzoriale. III. The cadiovascular, lymphatic and nervous systems and sense organs. III. Сердечно-сосудистая, лимфатическая, периферическая нервная системы и органы чувств.Chișinău: Tipografia Sirius SRL, 2015, 432 p.
 
2014
1.  LUPAŞCU T., CATERENIUC, I., GLOBA, L., BATÂR, D. Lucrări practice la Anatomia Omului / Notebook for Practical work at Human Anatomy / Практические занятия по анатомии человека (Ghid pentru autoinstruire / Guide for self-studying / Пособие по самоподготовке). I. Aparatul locomotor / I. Locomotor Apparatus / I. Опорно-двигательный аппарат. Ed. a VI-a trilingvă (revăzută și completată). Chișinău, 2014, 292 p.
2. LUPAŞCU T., CATERENIUC, I., GLOBA, L., BABUCI, A. Lucrări practice la Anatomia Omului (Ghid pentru autoinstruire) / Workbook in Human Anatomy (Guide for self-studying) / Практические занятия по анатомии человека (Пособие по самоподготовке). II. Viscere. Sistemul Nervos Central / II. Internal organs. Central Nervous System / II. Внутренние органы, центральная нервная система. Ed. a V-a trilingvă (revăzută și completată). Chișinău, 2014, 304 p.
3. LUPAŞCU T., CATERENIUC, I., GLOBA, L. Lucrări practice la Anatomia Omului / Notebook for Practical work at Human Anatomy / Практические занятия по анатомии человека (Ghid pentru autoinstruire / Guide for self-studying / Пособие по самоподготовке). III. Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic şi organele senzoriale. III. The cadiovascular, lymphatic and nervous systems and sense organs. III. Сердечно-сосудистая, лимфатическая, периферическая нервная системы и органы чувств. Ed. a VI-a trilingvă (revăzută și completată). Chișinău, 2014, 432 p.
4. HACINA, T. Ghide in anatomy: Sense organs, Peripheral nervous system, Circulatory system. Chișinău: Tipografia Pontos, 2014. 240 p.
 
2013
1. LUPAŞCU T., CATERENIUC I., GLOBA L., BATÂR D.. Lucrări practice la Anatomia Omului/ Notebook for Practical work at Human Anatomy / Практические занятия по анатомии человека (Ghid pentru autoinstruire / Guide for self-studying / Пособие по самоподготовке). Ed. a VI-a trilingvă (revăzută și completată). I. Aparatul locomotor / I. Locomotor Apparatus / I. Опорно-двигательный аппарат. Chişinău, 2013, 293 p.
2. LUPAŞCU T., CATERENIUC I., GLOBA L., BABUCI A. Lucrări practice la Anatomia Omului (Ghid pentru autoinstruire) / Workbook in Human Anatomy (Guide for self-studying)/ Практические занятия по анатомии человека (Пособие по самоподготовке). II. Viscere. Sistemul Nervos Central / II. Internal organs. Central Nervous System / II. Внутренние органы, центральная нервная система. Ed. a V-a trilingvă (revăzută și completată). Chişinău, 2013, 304 p.
3. LUPAŞCU T., CATERENIUC I., GLOBA L. Lucrări practice la Anatomia Omului (Ghid pentru autoinstruire). Vol. III. Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic şi organele senzoriale. Ed. IV (revăzută). Chişinău, 2013, 384 p.
4. HACINA T. Guide in Anatomy Locomotor apparatus. Chișinău: Pontos, 2013. 320 p.
 
2012
1. LUPAŞCU T., CATERENIUC I., GLOBA L., BATÂR D. Lucrări practice la Anatomia Omului (Ghid pentru autoinstruire). Vol. I. Aparatul locomotor. Ed. V (revăzută). Chişinău,2012, 240 p.
2. LUPAŞCU T., CATERENIUC I., GLOBA L. et al. Lucrări practice la Anatomia Omului (Ghid pentru autoinstruire). Vol. II. Viscere. Sistemul nervos central. Ed. a IV-a (revăzută). Chișinău, 2012, 292 p.
3. LUPAŞCU T., CATERENIUC I., GLOBA L. Lucrări practice la Anatomia Omului (Ghid pentru autoinstruire). Vol. III. Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic și organele senzoriale. Ed. IV (revăzută). Chișinău, 2012, 384 p.
 
2011
1.  LUPAŞCU T., CATERENIUC I., GLOBA L., BATÂR D. Lucrări practice la Anatomia Omului (Ghid pentru autoinstruire). Vol. I. Aparatul locomotor. Ed. IV (revăzută). Chișinău: Tipografia Sirius SRL, 2011, 240 p.
2. LUPAŞCU T., CATERENIUC I., GLOBA L. et al. Lucrări practice la Anatomia Omului (Ghid pentru autoinstruire). Vol. II. Viscere. Sistemul nervos central. Ed. a III-a (revăzută).Chișinău: Tipografia Sirius SRL, 2011, 292 p.
3. LUPAŞCU T., CATERENIUC I., GLOBA L. Lucrări practice la Anatomia Omului (Ghid pentru autoinstruire). Vol. III. Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic și organele senzoriale. Ed. IV (revăzută). Chișinău: Tipografia Sirius SRL, 2011, 384 p.
 
2010
1. LUPAŞCU T., CATERENIUC I., GLOBA L. BATÂR D. et al. Lucrări practice la Anatomia Omului (Ghid pentru autoinstruire). V.I. Aparatul locomotor. Ed. III (revăzută). Chișinău,2010, 240 p.
2. LUPAŞCU T., CATERENIUC I., GLOBA L.et al. Lucrări practice la Anatomia Omului (Ghid pentru autoinstruire). V. II. Viscere. Sistemul Nervos Central. Ed. a II-a (revăzută și completată). Chișinău, 2010, 292 p.
3. LUPAŞCU T., CATERENIUC I., GLOBA L. Lucrări practice la Anatomia Omului (Ghid pentru autoinstruire). V. III. Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic și organele senzoriale. Ed. III (revăzută și completată). Chișinău, 2010, 384 p.
4.  HACINA T. Organogeneza la om: variante și anomalii (Compendiu în scheme și imagini) Chișinău: CE-P. Medicina, 2010, 210 pag.
 
2009
1. LUPAŞCU T., CATERENIUC I., BATÂR D. et al. Lucrări practice la Anatomia Omului (Ghid pentru autoinstruire). V. I. Aparatul locomotor. Ed. II (revăzută). Chișinău: Sirius SRL, 2009, 240 pag.
2. LUPAŞCU T., CATERENIUC I., GLOBA L., CERTAN G., BELIC O., BABUCI A. Lucrări practice la Anatomia Omului (Ghid pentru autoinstruire). V.II. Viscere. Sistemul Nervos Central (pentru facultatea medicină generală).Chișinău: CE-P Medicina, 2009,  292 pag.
3. LUPAŞCU T., CATERENIUC I., GLOBA L. Lucrări practice la Anatomia Omului (Ghid pentru autoinstruire). V.III. Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic și organele senzoriale. Chișinău: Sirius SRL, 2009, 381 pag.
 
2008
1. LUPAȘCU T., CATERE3NIUC I., BATÂR D., GLOBA L., HACINA T. Lucrări practice la Anatomia Omului. V. I. Aparatul locomotor (pentru facultatea medicină generală). Lucrare metodică. Chișinău, CE-P Medicina, 2008,  240 pag.
 
2005
1. CERTAN G., ANDRIEŞ V., POBURNAIA E. Anatomia dinților. Ghid de instruire programată și evaluare a cunoștințelor. Chișinău, 2005, 134 pag.