1. Certan G., Andrieş V., Poburnaia E., Covaliu V. Anatomia dinţilor. Ghid de instruire programată şi evaluare a cunoştinţelor. Chişinău, 2005, 134 pag.

  2. Hacina T.Organogeneza la om: variante şi anomalii(Compendiu în scheme şi imagini) Chişinău: CE-P. Medicina, 2010, 210 pag.

  3. Lupaşcu T., Catereniuc I., Batâr D. et al.Lucrări practice la Anatomia Omului (Ghid pentru autoinstruire). Vol.I. Aparatul locomotor. Ed. V (revăzută). Chişinău, 2012, 240 p.

  4. Lupaşcu T., Catereniuc I.,Globa L. et al. Lucrări practice la Anatomia Omului (Ghid pentru autoinstruire). Vol. II. Viscere. Sistemul nervos central. Ed. a IV-a (revăzută). Chişinău, 2012, 292 p.

  5. Lupaşcu T., Catereniuc I.,Globa L., Babuci A.Lucrări practice la Anatomia Omului (Ghid pentru autoinstruire) / Workbook in Human Anatomy(Guide for self-studying)/ Практические занятия по анатомии человека (Пособие по самоподготовке). II. Viscere. Sistemul Nervos Central / II. Internal organs. Central Nervous System / II. Внутренние органы, центральная нервная система. Ed. a V-a trilingvă (revăzută și completată). Chişinău,2013, 304 p.

  6. Lupaşcu T., Catereniuc I., Globa L., Batâr D. Lucrări practice la Anatomia Omului/ Notebook for Practical work at Human Anatomy / Практические занятия по анатомии человека (Ghid pentru autoinstruire / Guide for self-studying / Пособие по самоподготовке). Ed. a VI-a trilingvă (revăzută și completată). I. Aparatul locomotor / I. Locomotor Apparatus / I. Опорно-двигательныйаппарат. Ch.: Tipografia Sirius SRL, 2013, 294 p.

  7. Lupaşcu T., Catereniuc I.,Globa L. Lucrări practice la Anatomia Omului (Ghid pentru autoinstruire). Vol. III. Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic şi organele senzoriale. Ed. IV (revăzută). Ch: Tipografia Sirius SRL, 2013, 384 p.

  8. Hacina T. Guide in Anatomy Locomotor apparatus. Ch.: Pontos, 2013, 320 p.