1. Andrieş V. Curs introductiv la anatomia omului. Prelegere. Chişinău: CE-P Medicina, 2000, 96 pag.

 2. Andrieş V. et al. Organele hematopoetice şi ale sistemului imun. Indicaţii metodice. Chişinău: CE-P Medicina, 1999, 119 pag.

 3. Andrieş V., Anestiadi Z. Anatomia funcţională a sistemului endocrin. Indicaţii metodice. Chişinău: CE-P Medicina, 1999, 104 pag.

 4. Andrieş V., Batâr D. Anatomia funcţională a meningelor măduvei spinării şi creierului. Indicaţii metodice. Chişinău: CE-P Medicina, 1999, 76 pag.

 5. Andrieş V.,Batâr D. Organele de simţ. Indicaţii metodice. Chişinău: CE-P Medicina, 1998, 64 pag.

 6. Andrieş V., Catereniuc I. Anatomia funcţională a sistemului respirator. Indicaţii metodice. Chişinău, 1999, 138 pag.

 7. Andrieş V., Negina S. Anatomia funcţională a pielii. Indicaţii metodice. Chişinău: CE-P Medicina, 1999, 108 pag.

 8. Andrieş V.N., Titova T.M. Nervii cranieni. Prelegere. Chişinău: CE-P Medicina, 1998, 48 pag.

 9. Belic O. Locurile cu rezistenţă scăzută ale pereţilor abdominali. Indicaţii metodice pentru studenţi. Chişinău: CE-P Medicina, 2006, 26 pag.

 10. Belic O., Ştefaneţ M., Catereniuc I. et al. Anatomia funcţională a peritoneului. Indicaţii metodice. Chişinău: CE-P Medicina, 2007, 51 pag.

 11. Catereniuc I., Ştefaneţ M., Andrieş V., Globa L. Anatomia funcţională şi particularităţile individuale ale sistemului osteoarticular pelvin. Materiale didactice. Chişinău: CE-P Medicina, 2000, 81 pag.

 12. Certan G. Anatomia funcţională a odontonului (organului dentar). Indicaţii metodice. Chişinău: CE-P Medicina, 2005, 47 pag.

 13. Certan G.N., Andrieş V.N., Poburnaia E.V. et al. Anatomia dinţilor. Ghid de instruire programată şi evaluare a cunoştinţelor. Chişinău: CE-P Medicina, 2005, 36 pag.

 14. Hacina T. Anatomia funcţională a organului văzului. Indicaţii metodice Chişinău: CE-P Medicina, 2006, 49 pag.

 15. Hacina T. Sistemele imunitar şi limfatic (suport didactic în scheme şi imagini). Chişinău: CE-P Medicina, 2007, 122 pag.

 16. Lupaşcu T. Elemente de anatomie pe viu a viscerelor. Chişinău: CE-P Medicina, 1999, 100 pag. (reeditată în 2000).

 17. Perlin B.Z., Iastrebova T.A., Andrieş V.N. Prepararea vaselor şi nervilor omului. Chişinău: Ştiinţa, 1994, 168 pag.

 18. Supciuc V. Morfologia sistemului limfatic. Chişinău: CE-P Medicina, 2004, 66 pag.

 19. Catereniuc I., Lupaşcu T., Ştefaneţ M., Andrieş V. et al. Aparatul de susţinere şi mişcare (culegere de cursuri). Chişinău: Sirius SRL, 2011, 264 pag.

 20. Catereniuc I., Lupaşcu T., Babuci A. et al. Culegere de scheme la anatomia omului / Сборник схем по анатомии человека / Collection of schemes for human anatomy. Ed. a III-a (revăzută şi completată). Chişinău, 2012, 248 p.

 21. Actual issues of morphology. Materials of the International Scientific Conference dedicated to the birth centenary of Professor B. Z. Perlin / Probleme actuale ale morfologiei.Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale dedicată сentenarului profesorului B.Z. Perlin /Актуальные вопросы морфологии.Труды Международной научн. конференциипосв. 100-летию со дня рождения проф. Б.З. Перлина.Chişinău: Tipografia Sirius SRL, 2012, 416 p.

 1. Андриеш В. Морфофункциональная анатомия костной системы. Методические указания. Chişinău: CE-P Medicina, 2001, 46 стр.

 2. Андриеш В. Функциональная анатомия половой системы. Методические указания. Chişinău: CE-P Medicina, 2000, 136 стр.

 3. Андриеш В., Барба Д. Функциональная анатомия системы органов пищеварения. Методические указания. Chişinău: CE-P Medicina, 2001, 136 стр.

 4. Андриеш В., Чертан Г. Морфофункциональные особенности строения мочевыделительной системы человека. Методические указания. Кишинев: И-ПЦ Medicina, 2000, 110 стр.

 5. Андриеш В.Н. Анатомия лимфатической системы. Лекция. Кишинёв: CE-P Medicina, 1998, 79 стр.

 6. Андриеш В.Н. Введение в курс нормальной анатомии человека. Лекция. Кишинев: И-ПЦ Medicina, 2000, 2002, 100 стр.

 7. Андриеш В.Н. Иннервация внутренних органов. Лекция. Кишинев: И-ПЦ Medicina, 1996, 1998, 65 стр.

 8. Андриеш В.Н., Батыр Д.Г. Органы чувств. Лекция. Кишинев: И-ПЦ Medicina, 1998, 64 стр.

 9. Андриеш В.Н., Батыр Д.Г. Проводящие пути головного и спинного мозга. Лекция. Кишинёв: И-ПЦ Medicina, 1997, 74 стр.

 10. Андриеш В.Н., Титова Т.М. Черепные нервы. Лекция. Кишинев: ИПФ Центральная типография, 1997, 2001, 52 стр.

 11. Перлин Б.З., Ястребова Т.А., Андриеш В.Н. Препарирование сосудов и нервов человека. Кишинёв: Штиинца, 1994, 169 стр.