2018
1. CATERENIUC I., LUPAȘCU T. Anatomia funcțională a sistemului nervos autonom (vegetativ). Particularitățile inervației viscerelor și formațiunilor somatice (suport de curs). Chișinău, 2018, 128 p.

2015
1. CATERENIUC I., LUPAŞCU T. et al. Anatomia omului (culegere de cursuri pentru Facultatea Farmacie). Chișinău: Tipografia Sirius SRL, 399 p.
2. CATERENIUC I., LUPAŞCU T. et al. Vol. III. Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic și organele senzoriale (culegere de cursuri). Chișinău: Tipografia Sirius SRL, 2015, 425 p.
3. CATERENIUC I., LUPAŞCU T., BABUCI A., ZORIN Z., BENDELIC A. et al. Culegere de teste și probleme de situație la anatomia omului. II. Sistemul nervos central. Splanhnologie. Chișinău: Tipografia Sirius SRL, 2015, 267 pag.
4. CATERENIUC I., LUPAŞCU T., BABUCI A., ZORINA Z., BENDELIC A. et al. Culegere de teste și probleme de situație la anatomia omului. III. Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic și organele senzoriale. Chișinău: Tipografia Sirius SRL, 2015, 264 pag.
5. CATERENIUC I., LUPAŞCU T., BATÎR D., BENDELIC A. et al.Vol. II. Sistemul nervos central. Splanhnologie (culegere de cursuri). Chișinău: Tipografia Sirius SRL, 2015, 340 p.
 
2014
1. CATERENIUC I., LUPAŞCU T., ȘTEFANEȚ M., BATÎR D. et al. Culegere de teste și probleme de situație la anatomia omului. I. Aparatul locomotor. Chișinău, 2014, 176 pag.
2. CATERENIUC, I., LUPAȘCU, T., TAȘNIC, M. et al. Culegere de scheme la anatomia omului / Сборник схем по анатомии человека /Collection of schemes for human anatomy. Ed. a V-a (revăzută și completată). Chișinău, 2014, 256 pag.
 
2012
1. CATERENIUC I., LUPAȘCU T., BABUCI A. et al. Culegere de scheme la anatomia omului / Сборник схем по анатомии человека / Collection of schemes for human anatomy. Ed. a IV-a (revăzută și completată). Chișinău, 2012, 248 p.
 
2011
1. CATERENIUC I., LUPAŞCU T., ŞTEFANEŢ M., ANDRIEŞ V. et al.Aparatul de susținere și mișcare (culegere de cursuri). Chișinău: Tipografia Sirius SRL, 2011, 264 p.
2. CATERENIUC I., TAŞNIC M., STEFÂRŢĂ E. et al. Culegere de scheme la anatomia omului / Сборник схем по анатомии человека / Collection of schemes for human anatomy. Ed. a III-a (revăzută și completată). Chișinău: Tipografia Sirius SRL, 2011, 254 p.

2010

1. CATERENIUC I., TAŞNIC M., STEFÂRŢĂ E. et al. Culegere de scheme la anatomia omului / Сборник схем по анатомии человека / Collection of schemes for human anatomy. Ed. a III-a (revăzută şi completată). Chişinău, 2010, 176 p.
2. HACINA T. Organogeneza la om: variante și anomalii (Compendiu în scheme și imagini) Chișinău: CE.-P. Medicina,  2010, 210 p.
 
2008
1. CATERENIUC I., ŞTEFANEȚ M., GLOBA L. et al. Culegere de scheme la anatomia omului / Сборник схем по анатомии человека / Collection of schemes for human anatomy. Ed. a II-a (revăzută şi completată). Chișinău, 2008, 144 p.
 
2007
1. BELIC O., ŞTEFANEŢ M., CATERENIUC I., BATÂR D., TITOV T., BELIC G. Anatomia funcțională a peritoneului (indicații metodice). Chișinău: CE.-P. Medicina, 2007, 51 p.

2. HACINA T. Sistemele imunitar și limfatic (suport didactic în scheme și imagini). Chișinău: CE.-P. Medicina, 2007, 122 p.
 
2006
1. BELIC O. Locurile cu rezistență scăzută ale pereților abdominali. Indicații metodice pentru studenți. Chișinău: CE-P Medicina, 2006, 26 pag.
2. HACINA T. Anatomia funcțională a organului văzului. Indicații metodice. Chișinău: CE-P Medicina, 2006, 49 pag.

2005
1. CERTAN G. Anatomia funcțională a odontonului (organului dentar). Indicații metodice. Chișinău: CE-P Medicina, 2005, 47 pag.
2. CERTAN G.N., ANDRIEŞ V.N., POBURNAIA E.V. et al. Anatomia dinților. Ghid de instruire programată și evaluare a cunoștințelor. Chișinău: CE-P Medicina, 2005, 36 pag.
 
>2005
1. ANDRIEŞ V. Curs introductiv la anatomia omului. Prelegere. Chișinău: CE-P Medicina, 2000, 96 pag.
2. ANDRIEŞ V. et al. Organele hematopoetice și ale sistemului imun. Indicații metodice. Chișinău: CE-P Medicina, 1999, 119 pag.
3. ANDRIEŞ V., ANESTIADI Z. Anatomia funcțională a sistemului endocrin. Indicații metodice. Chișinău: CE-P Medicina, 1999, 104 pag.
4. ANDRIEŞ V., BATÂR D. Anatomia funcțională a meningelor măduvei spinării și creierului. Indicații metodice. Chișinău: CE-P Medicina, 1999, 76 pag.
5. ANDRIEŞ V., BATÂR D. Organele de simt. Indicații metodice. Chișinău: CE-P Medicina,1998, 64 pag.
6. ANDRIEŞ V., CATERENIUC I. Anatomia funcțională a sistemului respirator. Indicații metodice. Chișinău, 1999, 138 pag.
7. ANDRIEŞ V., NEGINA S. Anatomia funcțională a pielii. Indicații metodice. Chișinău: CE-P Medicina, 1999, 108 pag.
8. ANDRIEŞ V.N., TITOVA T.M. Nervii cranieni. Prelegere. Chișinău: CE-P Medicina, 1998, 48 pag.
9. BACIU GH. S., CATERENIUC I. Anatomia sistemului nervos. Ind. metodiceChișinău, 1988, 38 p.
10. CATERENIUC I., ŞTEFANEŢ M., ANDRIEŞ V., GLOBA L. Anatomia funcțională și particularitățile individuale ale sistemului osteoarticular pelvin. Materiale didactice. Chișinău: CE-PMedicina, 2000, 81 pag.
11. CATERENIUC I., ŞTEFANEȚ M., GLOBA L., LUPAȘCU T. et al. Culegere de scheme la Anatomia omului. Materiale didactice. Chișinău, 2000, 127 p.
12. LUPAŞCU T. Elemente de anatomie pe viu a viscerelor. Chișinău: CE-P Medicina, 1999, 100 pag. (reeditată în 2000).
13. PERLIN B.Z., IASTREBOVA T.A., ANDRIEŞ V.N. Prepararea vaselor și nervilor omului. Chișinău: Știința, 1994, 168 pag.
14. SUPCIUC V. Morfologia sistemului limfatic. Chișinău: CE-P Medicina, 2004, 66 pag.
15. AНДРИЕШ В. Морфофункциональная анатомия костной системы. Методические указания. Chișinău: CE-P Medicina, 2001, 46 стр.
16. АНДРИЕШ В. Функциональная анатомия половой системы. Методические указания. Chișinău: CE-P Medicina, 2000, 136 стр.
17. АНДРИЕШ В., БАРБА Д. Функциональная анатомия системы органов пищеварения. Методические указания. Chișinău: CE-P Medicina,2001, 136 стр.
18. АНДРИЕШ В., ЧЕРТАН Г. Морфофункциональные особенности строения мочевыделительной системы человека. Методические указания. Кишинев: И-ПЦ Medicina,2000, 110 стр.
19. АНДРИЕШ В.Н. Анатомия лимфатической системы. Лекция. Кишинёв: CE-P Medicina, 1998, 79 стр.
20. АНДРИЕШ В.Н. Введение в курс нормальной анатомии человека. Лекция. Кишинев: И-ПЦ Medicina, 2000, 2002, 100 стр.
21. AHДРИЕШ В.Н. Иннервация внутренних органов. Лекция. Кишинев: И-ПЦ Medicina,1996, 1998, 65 стр.
22. АНДРИЕШ В.Н., БАТЫР Д.Г. Органы чувств. Лекция. Кишинев: И-ПЦ Medicina, 1998, 64 стр.
23. АНДРИЕШ В.Н., БАТЫР Д.Г. Проводящие путиг оловного и спинного мозга. Лекция. Кишинёв: И-ПЦ Medicina, 1997, 74 стр.
24. АНДРИЕШ В.Н., КАТЕРЕНЮК И.М. Функциональная анатомия дыхательной системы. Кишинёв, 1999, 113 c.
25. АНДРИЕШ В.Н., ТИТОВА Т.М. Черепные нервы. Лекция. Кишинев: ИПФ Центральная типография,1997, 2001, 52 стр.
26. ПЕРЛИН Б.З., ЯСТРЕБОВА Т.А., АНДРИЕШ В.Н. Препарирование сосудов и нервов человека. Кишинёв: Штиинца, 1994, 169 стр.