1. Babuci S., Bataev S.-H.M., Catereniuc I. et al. Patologia chirurgicală a mediastinului la copii cu elemente de anatomie clinică şi morfologie (suport didactic). Chişinău, 2010, 180 pag.

  2. Borzeak E.J., Bociarov V.I., Volkova L.I., Sapin M.R. et al. (sub redacţia M.R. Sapin). Anatomia omului. Vol. II. (traducere din limba rusă de D. Stahii, M. Ştefaneţ, T. Lupaşcu, D. Batâr). Кишинэу: Лумина, 1990, 271 pag.

  3. Borzeak E.J., Dobrovolskaia E.A., Revazov V.S., Sapin M.R. (sub redacţia M.R. Sapin) Anatomia omului. Vol. I. (traducere din limba rusă de D. Stahii, T. Lupaşcu, M. Ştefaneţ, D. Batâr). Кишинэу: Лумина, 1990, 463 pag.

  4. Ifrim M.,Andrieş V.,Bratu D.(sub redacţia V.Andrieş) Anatomia omului.Chişinău: Ed. de Stat, 2007, 2009(ediţia II), 620 pag.

  5. Ifrim M., Andrieş V., Ifrim M., Batîr D., Hacina T. Anatomia omului (pentru studenţii facultăţilor de Farmacie, Sănătate Publică şi Management) Chişinău: CE-P Medicina, 2007. 232 pag.

  6. Niculescu V., Ifrim M., Andrieş V., Niculescu M. C. (sub redacţia V. Andrieş) Anatomiacapului şi gâtului (pentru studenţii facultăţii de stomatologie a Universităţii de Medicină). Chişinău: FE-P Tipografia Centrală, 2007, 616 pag.

  7. Ştefaneţ M. Anatomia omului. V. I. Chişinău: CE-P Medicina, 2007, 372 pag.

  8. Stefaneţ M. Anatomia Omului. Vol. II, ed. 2 (revăzută şi completată). Chişinău: CE-P Medicina, 2013,432 p.

  9. Stefaneţ  M. Anatomia Omului. Vol. III, ed. 2 (revăzută şi completată). Chişinău: Tipografia Sirius SRL, 2013, 428 p.

  1. Лысьонков Н.К., Бушкович В.И., Привес М.Г. Мануал де анатомие нормалэ а омулуй (traducere din limba rusă în grafie chirilică sub redacţia D. Stahi de V. Jiţa, A. Popa, M. Casian, V. Covali, T. Lupaşcu et al.). Кишинэу: Лумина, 1968, 860 паж.