1. Andrieş V., Craciun G.P., Iastrebova T.A., Perlin B.Z. Vascularizaţia şi inervaţia organelor interne. Tiraspol, Ed: MAKO, 1998. 235 pag.

 2. Andrieş V., Iastrebova T., Lupaşcu T. Vascularizaţia şi inervaţia scheletului omului. Chişinău: Ştiinţa, 1996. 159 pag.

 3. Andrieş V., Iastrebova T., Lupaşcu T. Vascularizaţia şi inervaţia articulaţiilor omului. Târgu-Jiu, Ed: Diafora, 1998. 197 pag.

 4. Andrieş V., Iastrebova T., Neghină S., Batîr D. Vascularizaţia şi inervaţia muşchilor scheletici ai corpului uman. Chişinău: CE-P Medicina, 2008, 483 pag.

 5. Andrieş V., Iastrebova T., Perlin B. Vascularizaţia şi inervaţia organelor interne. Chişinău: Ştiinţa, 1995, 211 pag.

 6. Andrieş V., Neghina S., Iastrebova T., Lupaşcu T. Vascularizaţia şi inervaţia articulaţiilor omului. Chişinău: FE-P Tipografia Centrală, 2000, 288 pag.

 7. Belic O., Ştefaneţ M., Catereniuc I. et al. Aparatul ligamentar al uterului. Chişinău: CE-P Medicina, 2009, 123 pag.

 8. Catereniuc I. Morfologia aparatului neurovascular al complexului hepatoligamentar. Chişinău: IS FE-P Tipografia Centrală, 2010, 332 pag.

 9. Ştefaneţ M., Ştefaneţ I. Anatomie preventivă sau substratul morfofuncţional al sănătăţii. Chişinău: CE-P Medicina, 2005, 320 pag.

 10. Ştefaneţ M.,Catereniuc I.Anatomia preventivă.V.I.Chişinău:Ed. Pontos, 2000, 178 pag.

 1. Андриеш В., Крачун Г.П., Ястребова Т., Карп И.Ф., Негина С., Штефанец М.И., Бешлиу Е.С. и др. Кровоснабжение и иннервация скелета человека. Тирасполь: ДП Компания Каравелла, 2001, 270 с.

 2. Андриеш В., Ястребова Т., Крачун Г., Батыр Д. Кровоснабжение и иннервация мышц человека. Кишинёв: ИПФ Центральная Типография, 2002, 496 с.

 3. Андриеш В.Н., Негина С.Г., Ястребова Т.А., Лупашку Ф.И. Кровоснабжение и иннервация суставов человека. Кишинёв: ИПФ Центральная Типография, 2001, 343 стр.

 4. Андриеш В.Н., Фрунташ Н.М., Винченко Г.В., Крачун Г.П. Иннервация суставов нижней конечности. Tирасполь, Изд.: MAKO, 1996, 140 с.

 5. Перлин Б.З.Иннервация твёрдой оболочки головного мозга.Кишинёв: Штиинца, 1983, 355 с.

 6. Перлин Б.З., Андриеш В.Н., Бибикова Л.А. Иннервация тазобедренного сустава в норме и при туберкулёзном коксите. Кишинёв: Штиинца, 1977, 164 с.