2015
1.  BELIC OLGA. Variabilitatea elementelor neurovasculare ale complexului splinoligamentar. Chișinău, 2015, 202 pag.
2.  HACINA TAMARA. Morfologia aplicata a aparatului vasculonervos al aortei toracice. Chișinău, 2015, 236 pag.

2010
1.Catereniuc Ilia. Morfologia aparatului neurovascular al complexului hepatoligamentar. Chișinău: IS FE-P Tipografia Centrală, 2010, 332 pag.
 
2009
1. BELIC O., ŞTEFANEŢ M., CATERENIUC I. et al. Aparatul ligamentar al uterului. Chișinău: CE-P Medicina, 2009, 123 pag.

2008
1. ANDRIEȘ V., IASTREBOVA T., NEGHINĂ S., BATÎR D. Vascularizația și inervația mușchilor scheletici ai corpului uman. Chișinău: CE-P Medicina, 2008, 483 pag.
 
2005
1. ŞTEFANEŢ M., ŞTEFANEŢ I. Anatomie preventivă sau substratul morfofuncţional al sănătății. Chișinău: CE-P Medicina, 2005, 320 pag.
 
>2005
1.  ANDRIEŞ V., CRACIUN G.P., IASTREBOVA T.A., PERLIN B.Z. Vascularizația și inervația organelor interne. Tiraspol, Ed: MAKO, 1998, 235 pag.
2.  ANDRIEŞ V., IASTREBOVA T., LUPAŞCU T. Vascularizația și inervația scheletului omului. Chișinău: Știința, 1996, 159 pag.
3.  ANDRIEŞ V., IASTREBOVA T., LUPAŞCU T. Vascularizația și inervația articulațiilor omului. Târgu-Jiu, Ed: Diafora, 1998, 197 pag.
4.  ANDRIEŞ V., IASTREBOVA T., PERLIN B. Vascularizația și inervația organelor interne. Chișinău: Știința, 1995, 211 pag.
5.  ANDRIEŞ V., NEGHINA S., IASTREBOVA T., LUPAŞCU T. Vascularizația și inervația articulațiilor omului. Chișinău: FE-P Tipografia Centrală, 2000, 288 pag.
6.  ŞTEFANEŢ M., ȘTEFANEȚ I., CATERENIUC I. Anatomia preventivă. Vol. I. Chișinău: Ed. Pontos, 2000, 178 pag.
7.  АНДРИЕШ В., КРАЧУН Г.П., ЯСТРЕБОВА Т., КАРП И.Ф., НЕГИНА С., ШТЕФАНЕЦ М.И., БЕШЛИУ Е.С. и др. Кровоснабжение и иннервация скелета человека. Тирасполь: ДП Компания Каравелла, 2001, 270 с.
8.  АНДРИЕШ В., ЯСТРЕБОВА Т., КРАЧУН Г., БАТЫР Д. Кровоснабжение и иннервация мышц человека. Кишинёв: ИПФ Центральная Типография, 2002, 496 с.
9.  АНДРИЕШ В.Н., НЕГИНА С.Г., ЯСТРЕБОВА Т.А., ЛУПАШКУ Ф.И. Кровоснабжение и иннервация суставов человека. Кишинёв: ИПФ Центральная Типография, 2001, 343 стр.
10.  АНДРИЕШ В.Н., ФРУНТАШ Н.М., ВИНЧЕНКО Г.В., КРАЧУН Г.П. Иннервация суставов нижней конечности. Tирасполь, Изд.: MAKO, 1996, 140 с.
11.  ПЕРЛИН Б.З. Иннервация твёрдой оболочки головного мозга. Кишинёв: Штиинца, 1983, 355 с.
12.  ПЕРЛИН Б.З., АНДРИЕШ В.Н., БИБИКОВА Л.А. Иннервация тазобедренного сустава в норме и при туберкулёзном коксите. Кишинёв: Штиинца, 1977, 164 с.