Default Header Image

Publications

 
Manuals

2016 

1. ȘTEFANEȚ M. Anatomia omului. Vol. III, ed. 3. Chișinău: CE-P Medicina, 2016, 428 p.

2014

1. ȘTEFANEȚ M. Anatomia omului. Vol. I, ed. 3 (revăzută și completată). Chișinău: CE-P Medicina, 2014, 326 p.

2013

1. STEFANET, M. Anatomia omului. Vol. II, ed. 2 (revăzută și completată). Chișinău: CE-P Medicina, 2013, 432 p.

2. STEFANET, M. Anatomia omului. Vol. III, ed. 2 (revăzută și completată).Chișinău: Tipografia Sirius SRL, 2013, 428 p. 

2010

1. BABUCI S., BATAEV S.-H.M., CATERENIUC I. et al. Patologia chirurgicală a mediastinului la copii cu elemente de anatomie clinică și morfologie. Chișinău, 2010, 180 p.

2008

1. ŞTEFANEŢ M. Anatomia omului. Vol. III. Chișinău: CE-P Medicina, 2008, 522 pag.

2007

1. ANDRIEŞ V., IFRIM M., BATÎR D., HACINA T. Anatomia omului (manual pentru studenții facultăților de Farmacie, Sănătate Publică și Management) Chișinău: Tipografia Centrală, 2007.

2. IFRIM M., ANDRIEŞ V.,BRATU D. (Sub red. V. Andrieș). Anatomia omului (manual pentru studenții facultății de stomatologie a Universității de Medicină). Chișinău: Ed. de Stat, 2007, 619 p. // 2009(ediția II), 620 pag.

3. NICULESCU V., IFRIM M., ANDRIEŞ V., NICULESCU M. (Sub red. V. Andrieș). Anatomia capului și gâtului (manual pentru studenții facultății de stomatologie a Universității de Medicină) Chișinău: Tipografia Centrală, 2007, 616 p.

4. ŞTEFANEŢ M. Anatomia omului. V. I. Chișinău: CE-P Medicina, 2007, 372 pag.

>2005

1. BORZEAK E.J., DOBROVOLSKAIA E.A., REVAZOV V.S., SAPIN M.R. (sub redacţia M.R. Sapin) Anatomia omului. Vol. I. (traducere din limba rusă de D. STAHII, T. LUPAŞCU, M. ŞTEFANEŢ, D. BATÂR). Кишинэу: Лумина, 1990, 463 pag.

2. BORZEAK E.J., BOCIAROV V.I., VOLKOVA L.I., SAPIN M.R. et al. (sub redacția M.R. Sapin). Anatomia omului. Vol. II. (traducere din limba rusă de D. STAHII, M. ŞTEFANEŢ, T. LUPAŞCU, D. BATÂR). Кишинэу: Лумина, 1990, 271 pag.

3. ЛЫСЕНКОВ Н.К., БУШКОВИЧ В.И., ПРИВЕС М.Г. Мануал де анатомие нормалэ а омулуй (traducere din limba rusă în grafie chirilică sub redacția D. STAHI de V. JIŢA, A. POPA, M. CASIAN, V. COVALI, T. LUPAŞCU et al.). Кишинэу: Лумина, 1968, 860 паж.

 
Scientific researches
 
Didactic literature
 
Practical Guide