Default Header Image

Plan de studii

PLANUL

lecţiilor practice la Anatomia clinică pentru studenţii anului doi, facultatea medicină I și II

în semestrul de toamnă, anul universitar 2020 – 2021 (durata lecţiei – 3 ore)

 

LECŢIA 1. Conţinutul, scopul, metodele de studiere ale anatomiei clinice. Principii şi metode. Instrumentarul chirurgical general (clasificarea, destinaţia, tehnica utilizării). Procedee chirurgicale de bază: principii, etape, tipuri. Principiile şi metodele de disociere şi suturare ale ţesuturilor. Hemostaza. Tehnica legării nodurilor şi aplicării suturilor în planuri succesive.

 

LECŢIA 2. Anatomia topografică a umărului (regiunile subclaviculară, deltoidiană, scapulară, axilară şi articulaţia umărului). Anatomia chirurgicală a vaselor şi nervilor. Spațiile celulare, evoluţia flegmoanelor şi hematoamelor (incizii în deschiderea colecțiilor). Căile de circulaţie sangvină colaterală şi argumentarea nivelului de ligaturare ale arterei axilare (segmente arteriale optimal şi critic). Liniile de proiecţie, căile de acces, descoperirea şi ligaturarea pe traiect a arterelor magistrale pe extremităţi. Metode de hemostază. Argumentarea căilor de acces pe articulații, vase (a. subclaviculară, a. axilară), nervi și în deschiderea proceselor purulente. Puncția articulației umărului.

 

LECŢIA 3. Anatomia topografică a braţului, regiunii cubitale şi antebraţului: stratigrafia, fasciile şi tecele fasciocelulare, vase şi nervi. Argumentarea căilor de răspândire ale colecţiilor purulente şi hematoamelor, poziția fragmentelor osoase în caz de fracturi ale osului humeral la diferite niveluri. Liniile de proiecţie, căile de acces în denudarea şi ligaturarea pe traiect formaţiunilor vasculonervoase ale braţului, antebraţului, regiunii cubitale. Căi de circulaţie sangvină colaterală şi argumentarea nivelului optimal de ligaturare ale arterelor magistrale lezate. Segmente arteriale critice. Metode de hemostază. Incizii în leziuni şi afecţiuni purulente, tehnici şi argumentarea anatomo-chirurgicală. Venesecția, venepuncția. Sutura vasculară.

 

LECŢIA 4. Topografia mâinii (carpul, metacarpul şi degetele). Stratigrafia, fasciile şi tecele fasciocelulare, canalele, tecele sinoviale, spaţiile celulare. Căile de răspândire ale puroiului. Argumentarea căilor de acces pe vase şi nervi (segmente arteriale critice). Liniile de proiecţie, descoperirea şi ligaturarea vaselor pe mână. Argumentarea anatomo-topografică a inciziilor pe mîină în panariţii şi flegmoane. Tipuri de anestezii pe mână. Exarticularea şi amputarea falangelor. Sutura tendonului (tenorafia), nervului (neurorafia și neuroliza).

 

LECŢIA 5. Topografia regiunii anteromediale a coapsei (spaţiul subinghinal, canalele femural şi obturator, triunghiul femural (Scarpa), canalul Hunter. Anatomia chirurgicală a herniilor femurale. Anatomia topografică a regiunii fesiere şi posterioare a coapsei, articulaţiei coxale. Poziţia fragmentelor osoase în fractura osului femural la diferite niveluri. Argumentarea căilor de răspândire ale proceselor purulente. Căile de circulaţie sangvină colaterală şi complicaţiile posibile în ligaturarea arterei femurale. Vasele şi nervii. Liniile de proiecţie. Argumentarea căilor de acces la descoperirea canalului femural, vaselor femurale. Herniotomia și hernioplastia în hernia femurală (Bassini, Rudgi, Parlavecio). Amputaţia şi dezarticulaţia: principii, tipuri, etape. Operații pe vase (safenectomia). Tipuri de anestezii.

 

LECŢIA 6. Anatomia chirurgicală a regiunii genunchiului (fosele poplitee şi Jobert) și a gambei. Lojele fasciocelulare, canalele, pachetele vasculonervoase şi spaţiile celulare. Căile de circulaţie sangvină colaterală în caz de lezare ale arterelor şi complicaţiile posibile în ligaturarea arterelor. Argumentarea căilor de răspândire și de acces în procese purulente, incizii raționale în deschiderea lor. Poziţia fragmentelor osoase în fractura gambei la diferite niveluri. Liniile de proiecţie, căile de acces, descoperirea şi ligaturarea arterelor magistrale pe extremităţi. Descoperirea şi ligaturarea arterelor în plagă şi pe traiect (la distanţă). Amputaţia şi dezarticulaţia: principii, tipuri, etape. Operații pe vase și nervi (safenectomia, blocajul nervilor). Operaţii pe oase și articulaţii.

 

LECŢIA 7. Anatomia topografică a regiunilor articulaţiei talocrurale şi piciorului propriu-zis. Canalele osteo-fibroase, pachetele vasculonervoase, colateralele arteriale, articulaţiile şi ligamentele. Topografia în planuri succesive a regiunii maleolei mediale, feţelor dorsală şi plantară ale piciorului propriu-zis. Căile de răspândire ale puroiului și căile de acces raționale în drenarea flegmonului. Liniile de proiecţie. Căile de acces pe vase, nervi şi oase. Venesecţia şi venepuncţia, locurile de predilecţie. Căile de circulaţie sangvină colaterale în caz de lezare ale arterelor. Amputaţia şi dezarticulaţia: principii, tipuri, etape (Lisfranc, Șarp). Căile de acces și operaţii pe oase și articulaţii.

 

Totalizare 1 (partea teoretică și partea practică).

 

LECŢIA 8. Anatomia topografică a porțiunii cerebrale a capului. Bolta craniului. Stratigrafia regiunii frontoparietooccipitale. Topografia regiunii temporale. Particularităţile structurale şi de vascularizare a ţesuturilor epicraniene. Anatomia chirurgicală a regiunii mastoidiene. Tunicile creerului și spațiile intermeningiene. Toaleta plăgilor craniocerebrale. Hemostaza. Trepanaţia craniului (osteoplastică şi decompresivă). Cranioplastia. Antrotomia. Ventriculopuncția și puncția sinusului sagital superior. Operații în procesele purulente ale țesuturilor moi ale capului.

 

LECŢIA 9. Anatomia topografică a porţiunii faciale a capului (regiunile geniană, parotidomaseterică şi profundă a feţei). Stratigrafia. Lojele fasciale, spaţiile celulare, vasele, nervii. Topografia nervilor: facial şi trigemen. Anatomia chirurgicală a glandei parotide. Regiunile: orbitală, nazală și bucală. Incizii raţionale în purulenţe ale feţei. Conexiunile venoase. Argumentarea căilor de răspândire ale proceselor purulente. Blocajul ramurilor nervului trigemen. Argumentarea anatomo-topografică a inciziilor pe față. Puncția sinusului maxilar.

 

LECŢIA 10. Anatomia topografică a gâtului: divizarea în regiuni, triunghiurile, fasciile şi spaţiile celulare. Regiunea suprahioidiană. Topografia triunghiului medial al gâtului. Topografia glandelor: tiroidă, paratiroidă, laringele, traheea, faringele, esofagul. Toaleta plăgilor din regiunea cervicală. Argumentarea căilor de răspândire ale proceselor purulente. Căile de acces pe organele gâtului, vasele magistrale şi nervii. Puncția venei jugulare externe și interne. Traheostomia şi conicotomia (complicații), particularităţile tehnice la copii.

 

LECŢIA 11. Anatomia topografică a gâtului (continuare). Triunghiul carotidian. Regiunea sternocleidomastoidiană. Regiunea triunghiului lateral al gâtului (spaţiul antescalen şi interscalen). Triunghiul scalenovertebral. Căile de răspândire ale proceselor purulente şi hematoamelor. Liniile de proiecţie. Argumentarea căilor de răspândire ale proceselor purulente. Operaţii pe gât. Argumentarea inciziilor raţionale în flegmon superficial şi profund. Blocajul plexului cervical. Căile de acces pe gât. Puncţia venelor jugulare și subclaviculară. Descoperirea şi drenajul ductului toracic pe gât.

 

LECŢIA 12. Anatomia topografică a toracelui. Stratigrafia şi spaţiile fasciocelulare, vase şi nervi. Anatomia clinică a glandei mamare şi spaţiului intercostal. Anatomia chirurgicală a a. toracica interna. Anatomia chirurgicală a organelor mediastinului anterior şi posterior (cordul si pericardul, aorta toracica, esofagul, venele azigos si hemiazigos, nervii splanhnici, nervii vagi, frenici si recurenti, traheia și bronhii, ductul toracic, lantul simpatic). Zonele reflexogene. Anatomia topografică a diafragmei, pleurei, plămânilor, hilului pulmonar (proiectia lor pe torace). Argumentarea răspândirii proceselor purulente. Interventii chirurgicale de bază pe organele cavităţii toracale. Accese operatorii raționale pe organele cavitatii toracice. Incizii in caz de mastita. Blocajul intercostal. Puncția si drenarea cavitatii pleurale și pericardului. Metodele și tehnica toaletei chirurgicale a plăgilor penetrante și nepenetrante ale toracelui. Toracotomia si rezectia subperiostală a coastei. Punctia venei subclaviculare. Principii operatorii în intervenţii chirurgicale de urgenţă pe peretele toracic – plastia (inchiderea) pneumotoraxului deschis. Particularitățile operatorii la copii. Noţiuni despre intervenţiile chirurgicale pe inimă.

 

Totalizare 2 (partea teoretică și partea practică).

 

LECŢIA 13. Anatomia topografică a peretelui anterolateral al abdomenului, zonele cu rezistenţă scăzută. Topografia strat cu strat. Vascularizarea şi inervaţia. Anastomozele venoase porto-cavale şi cavo-cavale. Anatomia chirurgicală a regiunii inghinale. Spaţiul şi canalul inghinal (la purtători și nepurtători). Anatomia chirurgicală a herniilor abdominale externe ale peretelui abdominal structura, tipurile, clasificarea. Principii operatorii în hernii, particularităţi la copii. Etapele de baza si procedee operatorii în herniile liniei albe, ombilicale, inghinale. Particularități operatorii în herniile congenitale, strangulate și prin alunecare. Plastia canalului hernial ombilical (Lexer-Șpitț, Mayo, Sapejko, tehnici cu materiale alogene), canalului inghinal (Martinov, Bassini, Kimbarovski, tehnici cu materiale alogene). Operații în hernii la copii. Argumentarea căilor de răspândire ale proceselor purulente. Incizii raționale și caile de acces operatorii de abordare ale organelor cavitatii abdominale. Laparocenteza.

 

LECŢIA 14. Anatomia topografică a organelor cavităţii abdominale şi peritoneale. Anatomia chirurgicală a organelor etajului supramezocolic: scheletotopia, holototopia, sintopia. Raportul organelor cu peritoneul, plicile, ligamentele, bursele (omentala, hepatica și pregastrica). Omentul mic şi mare. Topografia nervilor vagi. Vascularizarea şi inervaţia. Anastomozele venoase porto-cavale şi cavo-cavale. Locurile de predilecţie în acumularea lichidelor patologice în cavitatea peritoneală. Principii operatorii pe tubul gastrointestinal. Anastomozele şi sutura intestinală. Intervenţii chirurgicale pe stomac, noțiuni (suturarea plăgilor stomacului, gastrotomia, gastrostomia, gastroenteroanastomoza, interventii operatorii în caz de pilorostenoză). Rezecția stomacului (procedeul Billroth I si II). Operaţii în ulcerul perforant (procedeul Oppel, Juud), pe ficat (hepatorafia), vezicula biliară (colecistectomia), splina (splenectomie) şi pancreas (căile de acces).

 

LECŢIA 15. Anatomia chirurgicală a organelor etajului inframezocolic (jejunul, ileonul şi colonul). Raportul organelor cu peritoneul: scheletotopia, holototopia, sintopia. Topografia canalelor laterale, sinusurilor mezenterice, plicilor şi recesurilor. Locurile de predilecţie în acumularea lichidelor patologice în cavitatea peritoneală. Topografia intestinului subtire si gros (cecului și apendicele). Zone de vascularizație critică. Anatomia chirurgicala a viciilor înăscute: diverticolul Meckel, megacolonul, boala Hirchprung (megacolonul congenital), atrezia. Revizia cavității peritoneale. Sutura intestinală. Tehnica aplicarii suturii intestinale (sutura cu fir separat și continuu, sutura marginală Albert și Șmieden, sutura sero-seroasa Lambert). Operatii pe intestinul subțire (enterostomie, suturarea plăgilor intestinale, rezecția, tipuri de anastomoze). Operații pe intestinul gros (colostoma și anusul artificial, apendicectomia).

 

LECŢIA 16. Anatomia topografică a regiunii lombare (peretele latero-posterior al abdomenului), rahidiană şi spaţiului retroperitonial. Stratigrafia, locurile de rezistenţă scăzută (triunghiurile Petit şi Lesgaft-Grynfelt). Topografia organelor retroperitoneale, fasciilor, straturilor celuloadipoase şi formaţiunilor vasculonervoase. Căile de difuzare a puroiului din spaţiul retroperitoneal. Topografia coloanei vertebrale și canalului vertebral (continutul, aparatul osteoligamentar). Principii operatorii pe organele spațiului retroperitoneal. Tehnica puncției canalului vertebral lombar. Rahianestezia. Noțiuni de intervenții chirurgicale pe coloana vertebrală (laminectomia, spondilodeza). Cai de acces pe rinichi, uretere si straturile celulare retroperitoneale (extraperitoneale si transperitoneale). Nefrectomia, rezectia si suturarea rinichiului, pielotomia. Rezectia si sutura ureterelor.

 

LECŢIA 17. Anatomia topografică a pelvisului şi perineului (scheletul osteoligamentar, muşchii, organele bazinului, raportul cu peritoneul, vascularizarea, inervaţia, refluxul venos şi limfatic). Particularitațile de vârstă. Divizarea bazinului mic în „etaje”. Canalul pudendal. Raportul organelor cu peritoneul la femeie și bărbat (plicile, fundurile de sac, ligamentele). Fasciile şi spaţiile celuloadipoase. Căile de răspâdire a purioului şi hematoamelor prin spaţiile fasciocelulare. Cai de acces și intervenții chirurgicale pe organele bazinului mic. Blocajul nervului pudental (Alkok). Punctia fundului de sac vaginal. Operatii în hidrocelul închistat (Bergmann-Winkelman). Cateterizarea (sondajul), puncția vezicii urinare, cistotomia suprapubiana. Interventii practice pentru hemoroizi, paraproctite și fistule anale. Argumentarea inciziilor și drenarii spațiilor celulare. Operații în anomalii: atreziile rectului si anusului, epispadie, hipospadie.

 

Totalizare 3 (partea teoretică și partea practică).

 

Planul lucrărilor practice

la Anatomie topografică și chirurgie operatorie pentru studenții anului II

specialitatea Medicina Preventivă în semestrul de toamnă anul universitar 2020-2021

durata lucrării – 3 ore

 

 1. Conţinutul, scopul, metodele de studiere ale chirurgiei operatorii şi anatomiei topografice. Instrumentarul chirurgical general (clasificarea, destinaţia, tehnica utilizării). Principiile şi metodele de disociere şi suturare ale ţesuturilor. Hemostaza. Tehnica legării nodurilor şi aplicării suturilor în planuri succesive.

 

 1. Anatomia topografică a umărului (regiunile subclaviculară, deltoidiană, scapulară, axilară şi articulaţia umărului) braţului, regiunii cubitale şi antebraţului: stratigrafia, fasciile şi tecile fasciocelulare, vasele şi nervii. Căile de circulaţie sangvină colaterală şi argumentarea nivelului (optimal şi critic) în ligaturarea arterelor magistrale lezate. Căile de răspândire ale puroiului (evoluţia flegmoanelor) şi hematoamelor. Căile de acces în denudarea formaţiunilor vasculonervoase ale braţului, antebraţului, regiunii cubitale.

 

 1. Topografia mâinii (carpul, metacarpul şi degetele). Stratigrafia, fasciile şi tecele fasciocelulare, canalele, tecele sinoviale, spaţiile celulare. Căile de răspândire ale puroiului. Argumentarea căilor de acces pe vase şi nervi. Argumentarea anatomo-topografică a inciziilor în afecţiuni purulente ale mâini (panariţii şi flegmoane). Exarticularea şi amputarea falangelor.

 

 1. Topografia regiunii anteromediale a coapsei (spaţiul subinghinal, canalele-femural şi obturator, triunghiul femural (Scarpe), canalul Hunter, vase şi nervi. Anatomia topografică a regiunii fesiere şi posterioare a coapsei. Anatomia chirurgicală a fosei poplitee. Anatomia chirurgicală a herniilor femurale. Argumentarea căilor de acces la descoperirea canalului femural, vaselor femurale. Căile de circulaţie sangvină colaterală şi complicaţiile posibile în ligaturarea arterelor femurală şi poplitee. Argumentarea căilor de răspândire ale proceselor purulente.

 

 1. Anatomia topografică a gambei. Lojele fasciocelulare, canalele, pachetele vasculonervoase şi spaţiile celulare. Argumentarea căilor de răspândire ale proceselor purulente. Căile de circulaţie sangvină colaterale în lezarea arterelor. Anatomia topografică a piciorului propriu-zis. Topografia în planuri succesive ale regiunii maleolei mediale, feţelor dorsală şi plantară ale piciorului propriu-zis. Căile de răspândire a puroiului și argumentarea inciziilor în deschiderea lor.

 

 1. Operaţii pe vasele şi nervii membrelor. Liniile de proiecţie, căile de acces, descoperirea şi ligaturarea arterelor  magistrale pe traiect. Venesecţia şi venepuncţia, locurile de predilecţie. Sutura vasculară. Căile de acces asupra nervilor. Sutura nervului. Toaleta chirurgicală a plăgilor pe extremităţi (hemostaza, prelucrarea ţesuturilor moi, vaselor, nervilor, oaselor). Operaţii pe articulaţii: puncţia, artrotomia, artrodeză, artroriză, artroliza, artroplastia, rezecţia. Operatii pe oase: căi de acces, osteosinteza, osteotomia, osteoplastia, sechestrectomia. Amputaţii şi dezarticulaţii pe membre. Tehnica toaletei chirurgicale a ţesuturilor moi, vaselor, nervilor, oaselor.

 

 1. Anatomia topografică a capului. Bolta craniului. Stratigrafia regiunii frontoparietooccipitale. Topografia regiunii temporale. Particularităţile de vascularizare a ţesuturilor epicraniene. Anatomia chirurgicală a regiunii mastoidiene. Tunicile creerului. Sinusurile venoase ale durei mater (sinustromboza). Toaleta chirurgicală primară a plăgilor craniocerebrale. Trepanaţia craniului. Cranioplastia. Antrotomia.

 

 

 1. Topografia porţiunii faciale a capului (regiunile: geniană, parotidomaseterică şi profundă a feţei). Anatomia chirurgicală a glandei parotidiene. Regiunile orbitală şi nazală. Blocajul ramurilor terminale ale nervului trigemen. Incizii raţionale în purulenţele feţei și căile lor de răspândire.

 

 1. Anatomia topografică a gâtului: divizarea în regiuni, triunghiurile, fasciile şi spaţiile celulare. Regiunea suprahioidiană. Triunghiul submandibular. Topografia triunghiului medial al gâtului. Triunghiul carotidian.

 

 1. Regiunea sternocleidomastoidiană, triunghiul scalenovertebral. Regiunea triunghiului lateral al gâtului (spaţiul antescalen şi interscalen). Topografia glandelor tiroidă şi paratiroida, laringelui, traheei, faringelui, esofagului. Căile de răspândire ale proceselor purulente şi hematoamelor. Operaţii pe gât. Blocajul vagosimpatic după A.V. Vişnevski. Puncţia venei subclaviculare și jugulare. Traheostomia şi conicotomia.

 

 1. Anatomia topografică a toracelui. Straturile, vasele şi nervii. Anatomia clinică a glandei mamare, spaţiului intercostal, diafragmului, pleurei şi plămânilor. Topografia organelor mediastinului anterior şi posterior. Incizii raţionale în mastită. Puncţia şi drenarea cavităţii pleurale, puncţia cavităţii pericardiace. Procedee şi tehnica toaletei chirurgicale a plăgilor penetrante şi nepenetrante. Toracotomia şi rezecţia coastală.

 

 1. Topografia peretelui abdominal anterolateral, locurile de rezistenţă scăzută. Stratigrafia regiunii inghinale. Canalul şi spaţiul inghinal. Căile de acces operatorii pe organele cavităţii peritoneale. Laparocenteza. Anatomia chirurgicală a herniilor abdominale externe. Operaţii în herniile peretelui abdominal anterolateral, clasificarea. Particularitaţile operatorii în herniile congenitale, strangulate şi prin alunecare. Plastia canalului hernial umbilical, canalului inghinal, canalului femural.

 

 1. Topografia organelor cavităţii peritoneale. Anatomia chirurgicală a organelor supramezocolice, raporturile cu peritoneul. Plicile, ligamentele, bursele peritoneului. Omentul mic şi mare. Anatomia chirurgicală а organelor inframezocolice, raporturile cu peritoneul. Topografia canalelor laterale, sinusurilor mezenterice, plicilor şi recesurilor.

 

 1. Sutura intestinală. Tehnica aplicării suturii intestinale (cu fir separat şi continuu, marginală Alberth şi Shmieden, sero-seroasă Lambert). Operaţii pe intestinul subţire (sutura plăgilor intestinale, rezecţia, enteroanastomoze: latero-laterală, termino-terminală şi termino-laterală. Sutura ulcerului gastric şi duodenal perforant. Operaţii pe organele cavităţii peritoneale: gastrotomia, gastrostomia, gastroenterostomia şi vagotomia. Laparotomia.

 

 1. Anatomia topografică a regiunii lombare şi spaţiului retroperitoneal (fascii, straturi celuloadipoase şi formaţiunilor vasculonervoase). Stratigrafia, locurile de rezistenţă scăzută (triunghiurile Petit şi Lesgaft-Grynfelt). Căile de difuzare a puroiului din spaţiul retroperitonial. Abordarea organelor spaţiului retroperitonial (rinichi, uretre). Nefrectomia. Suturarea  ureterului şi rinichiului. Anatomia topografică a regiunii rahidiene. Topografia coloanei vertebrale, canalului vertebral şi conţinutul lui. Tehnica puncţiei canalului vertebral. Spondilodeza. Laminectimia rahidiană.

 

 1. Anatomia topografică a pelvisului. Scheletul osteoligamentar, muşchii bazinului. Divizarea cavităţii bazinului mic în “etaje”. Raporturile organelor cu peritoneul. Plicile, fundurile de sac, ligamentele. Fasciile şi spaţiile celuloadipose. Căile de răspândire a puroiului şi hematoamelor. Topografia perineului.

 

PLANUL

cursurilor la disciplina Anatomie clinică pentru studenţii anului 2

facultatea medicină I și II semestrul toamnă, anul de studii 2020 – 2021

 

 1. Chirurgia operatorie şi anatomia topografică ca disciplină didactică, scopurile şi rolul ei în procesul de studii. Conţinutul şi metodele de studiere. Contribuţia savanţilor în dezvoltarea disciplinei. Rolul principal a lui N.I. Pirogov ca fondator al chirurgiei operatorii şi anatomiei topografice. Anatomia chirurgicală a formaţiunilor fascio-celulare pe extremităţi. Legile lui Pirogov despre raportul trunchiurilor vasculonervoase şi tecile fasciale. Importanța practică. Actul chirurgical – noţiune, etape, cerinţe. Instrumentarul chirurgical general (clasificarea, destinaţia, tehnica utilizării). Procedee chirurgicale de bază, particularităţile utilizării în practica chirurgului pediatru. Principiile şi metodele de disociere şi suturare ale ţesuturilor. Hemostaza.

Dr., prof., Suman S. Ro/Ru

Dr., prof., Nacu V. /En

 1. Anatomia clinică a membrului superior, regiunile: umărului, brațului, cotului, antebrațului. Anatomia chirurgicală a formaţiunilor fascio-celulare, canale, linii de proiecție a vaselor și nervilor. Anatomia clinică a mâinii, intervenții chirurgicale în panariții și flegmoane. Circuitul sangvin colateral, segmente critice. Leziunile nn. radial, median, ulnar – manifestări. Malformații congenitale ale membrului superior. Valoare aplicativă. Canalele osteofibroase, formaţiunile vasculonervoase, fascii și spaţiile celulare, importanța practică în răspândirea colecțiilor purulente.

                                                                                                                      Dr., prof., V. Nacu Ro/Ru/En

 1. Anatomia clinică a membrului inferior. Anatomia chirurgicală a formaţiunilor fascio-celulare, canale, linii de proiecție a vaselor și nervilor. Circuitul sangvin colateral, segmente critice. Leziunile de nn. sciatic, peronier comun, tibial – manifestări. Lojele fascio-celulare, canalele osteofibroase, formaţiunile vasculonervoase, fascii și spaţiile celulare – căile de răspândire ale puroiului şi hematoamelor pe regiuni. Anatomia chirurgicală a herniei femurale. Malformații congenitale ale membrului inferior.

                                                                                                                      Dr., prof., V. Nacu Ro/Ru/En

 1. Intervenții chirurgicale pe vase și nervi. Căile de circulație sangvină colaterală în ligaturarea vaselor magistrale. Segmentele critice. Ligaturarea vaselor magistrale, sutura vasculară, plastia vaselor. Noțiuni de chirurgie endovasculară. Căile de acces şi descoperirea nervilor, neuroliza, neurotomia, suturarea, plastia şi permutarea nervilor. Operaţii pe vene: venepuncția, venesecția, flebectomia. Particularităţi la copii. Anestezii trunculare pe nervi membrele superior și inferior. Sindromul de tunel. Sutura tendonului (tenorafia). Noțiuni de intervenții microchirurgicale. Particularităţi la copii.

                                                                                                                      Dr., prof., V. Nacu Ro/Ru/En

 1. Toaleta chirurgicală a plăgilor membrelor (prelucrarea ţesuturilor moi, tendoanelor, oaselor, vaselor şi nervilor). Intervenții chirurgicale pe oase (osteosinteză, osteotomie, osteoclazie, rezecția osoasă, osteoplastie, sechestrectomie) și articulații (puncţia articulară, artrotomia, rezecţia, artroplastia, artrodeza, artroriza, artroliza). Particularităţi la copii. Căile de acces pe oase şi articulaţii. Amputaţii şi dezarticulaţii – principii generale, etape şi momente, tipuri, procedee. Principii de protezare. Particularităţi de vârstă.

                                                                                                                      Dr., prof., V. Nacu Ro/Ru/En

 1. Anatomia chirurgicală a porţiunii cerebrale a capului. Anatomia chirurgicală a regiunilor topografice în planuri succesive: frontoparietooccipitală, temporală, mastoidiană și a bazei craniului. Particularităţi de vascularizare a ţesuturilor epicraniene, spațiile celulare și răspîndirea puroiului. Tunicile creerului. Sinusurile venoase. Sistemul ventricular al creerului și lichidul cefalorahidian. Sistemul venos al regiunii cerebrale a capului Principii operatorii în toaleta chirurgicală a plăgilor craniocerebrale, hemostaza. Plăgi scalpante. Puncția ventricolelor cerebrale. Antrotomia. Trepanaţia (osteoplastică şi decompresivă) şi cranioplastia. Hematomul intracranian. Malformații congenitale și principii generale de tratament.

Dr., prof., B. Topor En

Dr., conf. R. Turchin Ro/Ru

 1. Anatomia chirurgicală a porţiunii faciale a capului. Regiuni topografice în planuri succesive. Vascularizarea regiunii faciale a capului, particularități anatomo-clinice. Sistemul venos și comunicările lui cu cel intracranian. Formaţiunile vasculonervoase. Fascii şi spaţii de ţesut celuloadipos din regiunea facială. Topografia nervilor: facial şi trigemen. Anatomia chirurgicală a glandei parotide. Căile de răspândire a puroiului. Particularităţi de vârstă. Blocajul ramurilor nervului trigemen. Căi de acces şi incizii în parotidită purulentă. Deschiderea și drenarea purulențelor din regiunea facială a capului. Principii operatorii și particularităţi tehnice în toaleta chirurgicală a plăgilor maxilofaciale, hemostaza. Puncția sinusului maxilar. Principii generale de tratament în malformațiile congenitale.

Dr., prof., B. Topor En

Dr., conf. R. Turchin Ro/Ru

 1. Anatomia chirurgicală a gâtului. Regiuni topografice. Elementele superficiale. Fasciile şi spaţiile celulare, valoarea lor aplicativă, căile de răspândire a puroiului. Topografia triunghiului medial și lateral al gâtului. Regiunea sternocleidomastoidiană. Spațiile profunde ale regiunii cervicale (spaţiile antescalen şi interscalen, triunghiul scalenovertebral). Topografia glandelor: tiroidă, paratiroidă, laringele, traheea, faringele, esofagul. Anatomia chirurgicală a ductului toracic, n. frenic, n. accesor, n. laringeu recurent, trunchiului simpatic. Malformații congenitale. Particularităţi la copii.

Dr., conf. Gh. Guzun Ro/Ru/En

 1. Intervenții chirurgicale pe gât. Abordarea organelor gâtului, vaselor  magistrale şi nervilor. Denudarea și ligaturarea pe traiect a arterelor magistrale pe gât. Circuitul sangvin colateral, segmente critice. Argumentarea topografică a inciziilor în flegmoanele superficial și profund a gâtului. Blocajele locoregionale. Operaţii pe organele gâtului (strumectomia, esofagorafia și stomia, sutura esofagului și traheei). Noțiuni de intervenții chirurgicale pe căile respiratorii superioare (cricoconicotomia, traheostomia). Puncția și cateterizarea vv. jugulare externă, internă, subclaviculară. Descoperirea şi drenajul ductului toracic pe gât. Operații în malformații congenitale. Particularități la copii.

Dr., conf. Gh. Guzun Ro/Ru/En

 1. Anatomia clinică а toracelui. Stratigrafia. Vasele şi nervii. Anatomia chirurgicală а glandei mamare. Topografia pleurei, plămînilor, diafragmului, organelor mediastinului: anterior şi posterior. Zonele reflexogene. Malformațiuni congenitale ale organelor mediastinale, aortei și ale peretelui toracic. Căile de acces operatorii pe organele cavităţii toracice. Principii operatorii în intervenţii chirurgicale de urgenţă pe peretele toracic – plăgi penetrante și nepenetrante (pneumotorace, toracotomia, rezecția coastei și sutura cordului în plăgi). Puncța pleurală în pneumo- și hidrotorace, puncția pericardului. Intubarea traheei. Incizii în mastită si flegmon toracic al nou-născutului. Malformaţii congenitale, principii operatorii. Particularităţ la copii.

Dr., prof., Nacu V./ En

Dr., conf. S. Suman Ro/Ru

 1. Anatomia topografică a peretelui abdominal anterolateral. Anatomia chirurgicală a herniilor abdominale externe. Metode și procedee de plastie în hernii, particularităţi la copii. Anomalii congenitale ale peretelui abdominale (gastroschisis, hernii ombilicale). Ductul vitelin, canalul și inelul umbilical, straturile umbilicului (fistulele umbilicale congenitale). Anatomia chirurgicală a formaţiunilor fascio-celulare. Clasificarea herniilor, principii operatorii în herniotomie. Etapele de baza și procedee operatorii în herniile liniei albe, umbilicale, inghinale, femurale. Particularități operatorii în herniile congenitale, strangulate și prin alunecare. Particularităţi operatorii la copii.

Dr., prof., B. Topor En

Dr., conf. S. Suman Ro/Ru

 1. Anatomia topografică a organelor cavităţii peritoneale (etajul supramezocolic). Topografia burselor (omentală, hepatică și pregastrică). Principiile generale în laparatomie. Argumentarea inciziilor rationale și cailor de acces operatorii pe organele cavității peritoneale. Laparocenteza. Noțiuni despre operații pe organele cavității peritoneale. Intervenţii chirurgicale pe stomac (vagotomia, operații în ulcerul perforant, rezecția gastrică – Bilrot I și II, gastrostomia, pilorotomia, gastroentero-anastomozele), organe parenchimatoase (sutura organelor parenchimatoase, rezecția hepatică, splenectomia), vezica biliară (colecistectomia). Malformații congenitale: pilorostenoza, atreziile căilor biliare.

Dr., prof., B. Topor En

Dr., conf. S. Suman Ro/Ru

 1. Anatomia chirurgicală a organelor inframezocolice. Topografia intestinului subtire și gros, cecului și apendicelui. Canalele laterale, sinusurile mezenterice și recesele peritoneale. Plici, ligamente, burse, locurile de predilecţie în acumularea lichidelor patologice în cavitatea peritoneală. Revizia cavităţii peritoniale și a intestinului subțire. Sutura intestinală. Tehnica aplicarii suturii intestinale (sutura cu fir separat și continuu, sutura marginală Albert și Șmieden, sutura sero-seroasă Lambert). Operaţii pe intestinul subţire (enterotomia, enterorafia, suturarea plăgilor intestinale, rezecția, enteroanastamozele latero-laterale, termino-terminale, termino-laterale) şi intestinul gros (colostoma și anusul artificial, apendiceectomia). Particularităţi la copii. Anatomia chirurgicala a viciilor înnăscute: diverticolul Meckel, megacolonul, boala Hirchprung (megacolonul congenital), pilorostenoza, atrezia intestinală.

Dr., prof., B. Topor En

Dr., conf. S. Suman Ro/Ru

 1. Anatomia topografică a regiunilor rahidiană, lombară şi a spaţiului retroperitoneal. Topografia în straturi, locurile slabe (triunghiurile Petit și Lesgaft-Grynfelt). Canalul vertebral și continutul lui. Particularități de vascularizare și inervare a coloanei vertebrale. Sistemul osteoligamentar al portiunii lombare a coloanei vertebrale. Anatomia chirurgicală a formaţiunilor fascio-celulare. Căile de răspîndire a purulenţelor. Argumentarea anatomo-topografică a căilor de acces și principiile opertorii pe organele spațiului retroperitoneal (extraperitoneale și transperitoneale). Noțiuni de intervenţii chirurgicale pe rinichi (nefrectomia, rezecția și sutura rinichiului, pielotomia), uretere (rezecția și sutura ureterului) și coloana vertebrală (laminectomia). Puncția lombară, rahianestezia și blocul epidural (tehnica). Particularități la copii.

Dr., prof., Nacu V./ En

Dr., conf. R. Turchin Ro/Ru

 1. Anatomia topografică a organelor pelvisului şi perineului. Divizarea cavitatii bazinului mic în "etaje". Fasciile și spațiile celulare, difuzarea purulențelor. Topografia și  particularitățile de vârsta ale rectului, ureterului, vezicii urinare, prostatei și uterului cu anexele (raport cu peritoneul, sintopia, vase și nervi, circulația limfatică eferenta). Topografia perineului. Blocajele locoregionale (n. pudend, blocajul intrapelvin și a funiculului spermatic). Noțiuni de intervenţii chirurgicale și căi de acces spre organele pelvisului (prostată, vezica urinară, intestinul rect, uter, testicol și inflamațiile fosei ischiorectale). Malformații congenitale ale organelor pelvisului, manifestare, metode de tratament. Particularități la copii.

Dr., prof., Nacu V./ En

Dr., conf. Gh. Guzun Ro/Ru

 1. Noținui despre transplantarea organelor. ţesuturilor şi celulelor, Transplantologia în Republica Moldova (legislație, organizarea sistemului), Imunitatea şi toleranţa tisulară, căile de combatere a incompatibilităţii. Metode de conservare a țesuturilor/ celulelor, aportul catedrei în acest domeniu. practica autohtonă.

Dr., prof., V. Nacu Ro/Ru/En

 

PLANUL

cursurilor la Anatomie topografică și Chirurgie operatorie pentru studenţii

anului 2, specialitatea Medicină Preventivă, semestrul toamnă, anul universitar 2020-2021

 

 1. Chirurgia operatorie şi anatomia topografică ca disciplină didactică, scopurile şi rolul ei în procesul de studii. Conţinutul și metodele de studiere. Rolul principal a lui N.I. Pirogov ca fondator al chirurgiei operatorii şi anatomiei topografice. Instrumentarul și actul chirurgical – noţiune, etape.       

Dr., prof., Suman S.

 

 1. Anatomia topografică a membrelor. Căile de răspândire ale puroiului şi hematoamelor (panariţii şi flegmoane). Liniile de proiecţie, căile de acces, descoperirea şi ligaturarea arterelor magistrale. Operaţii pe vasele şi nervi. Sutura tendonului. Blocaje nervoase. Toaleta chirurgicală a plăgilor. Amputaţii şi dezarticulaţii – principii generale, etape şi momente, tipuri, procedee. Anatomia chirurgicală a herniei femurale.

As. Vișnevschii S.

 

 1. Anatomia chirurgicală a capului. Regiuni topografice în planuri succesive. Formaţiunile vasculonervoase şi spaţiile de ţesut celuloadipos. Căile de răspândire a puroiului. Toaleta chirurgicală a plăgilor maxilo-faciale. Mastoidotomia. Trepanaţia craniului. Cranioplastia.

As. Vișnevschii S.

 

 1. Anatomia topografică a gâtului. Diviziuni topografice. Fasciile şi spaţiile celulare. Căile de răspândire a puroiului. Abordarea organelor gâtului. Conicotomia, traheostomia. Puncția venelor pe gât.

As. Vișnevschii S.

 

 1. Anatomia topografică а toracelui. Anatomia chirurgicală а glandei mamare. Topografia organelor mediastinului. Căile de acces operatorii pe organele cavităţii toracice. Puncţia cavităţilor pericardică şi pleurală. Pneumotorace. Puncţia venei subclaviculare şi a cordului. Suturarea plăgilor cordului.

          As. Vișnevschii S.

 

 1. Anatomia topografică a peretelui abdominal anterolateral. Herniile. Anatomia topografică a organelor cavităţii peritoniale. Etajele: supra- și inframezocolic. Principiile generale în laparotomie. Operații pe oranlele cavității peritoneale.                                        

As. Vișnevschii S.

 

 1. Anatomia topografică a regiunilor rahidiană, lombară şi a spaţiului retroperitoneal. Tehnici chirurgicale. Rahianestezia și puncția lombară. Căile de răspândire a puroiului. Particularități la copii.

As. Vișnevschii S.

 

 1. Anatomia topografică a organelor pelvisului şi perineului. Căile de răspândire a puroiului. Intervenții chirurgicale. Blocajele locoregionale.

As. Vișnevschii S