Default Header Image

Plan de studii

 
 Planul lecțiilor practice la Anatomia clinică pentru studenții anului II, facultatea MEDICINĂ I și II în semstrul de toamnă, 2023-2024

"APROB"

 

Ilia Catereniuc _______________

dr.hab. șt. med., prof. univ.

Şef catedră  

 

PLANUL

lecţiilor practice la Anatomia clinică pentru studenţii anului doi, facultatea medicină I și II

în semestrul de toamnă, anul universitar 2021 – 2022 (durata lecţiei – 3 ore)

 

LECŢIA 1. Conţinutul, scopul, metodele de studiere ale anatomiei clinice. Principii şi metode. Instrumentarul chirurgical general (clasificarea, destinaţia, tehnica utilizării). Procedee chirurgicale de bază: principii, etape, tipuri. Principiile şi metodele de disociere şi suturare ale ţesuturilor. Hemostaza. Tehnica legării nodurilor şi aplicării suturilor în planuri succesive.

 

LECŢIA 2. Anatomia topografică a umărului (regiunile subclaviculară, deltoidiană, scapulară, axilară şi articulaţia umărului). Anatomia chirurgicală a vaselor şi nervilor. Spațiile celulare, evoluţia flegmoanelor şi hematoamelor (incizii în deschiderea colecțiilor). Căile de circulaţie sangvină colaterală şi argumentarea nivelului de ligaturare ale arterei axilare (segmente arteriale optimal şi critic). Liniile de proiecţie, căile de acces, descoperirea şi ligaturarea pe traiect a arterelor magistrale pe extremităţi. Metode de hemostază. Argumentarea căilor de acces pe articulații, vase (a. subclaviculară, a. axilară), nervi și în deschiderea proceselor purulente. Puncția articulației umărului.

 

LECŢIA 3. Anatomia topografică a braţului, regiunii cubitale şi antebraţului: stratigrafia, fasciile şi tecele fasciocelulare, vase şi nervi. Argumentarea căilor de răspândire ale colecţiilor purulente şi hematoamelor, poziția fragmentelor osoase în caz de fracturi ale osului humeral la diferite niveluri. Liniile de proiecţie, căile de acces în denudarea şi ligaturarea pe traiect formaţiunilor vasculonervoase ale braţului, antebraţului, regiunii cubitale. Căi de circulaţie sangvină colaterală şi argumentarea nivelului optimal de ligaturare ale arterelor magistrale lezate. Segmente arteriale critice. Metode de hemostază. Incizii în leziuni şi afecţiuni purulente, tehnici şi argumentarea anatomo-chirurgicală. Venesecția, venepuncția. Sutura vasculară.

 

LECŢIA 4. Topografia mâinii (carpul, metacarpul şi degetele). Stratigrafia, fasciile şi tecele fasciocelulare, canalele, tecele sinoviale, spaţiile celulare. Căile de răspândire ale puroiului. Argumentarea căilor de acces pe vase şi nervi (segmente arteriale critice). Liniile de proiecţie, descoperirea şi ligaturarea vaselor pe mână. Argumentarea anatomo-topografică a inciziilor pe mîină în panariţii şi flegmoane. Tipuri de anestezii pe mână. Exarticularea şi amputarea falangelor. Sutura tendonului (tenorafia), nervului (neurorafia și neuroliza).

 

LECŢIA 5. Topografia regiunii anteromediale a coapsei (spaţiul subinghinal, canalele femural şi obturator, triunghiul femural (Scarpa), canalul Hunter. Anatomia chirurgicală a herniilor femurale. Anatomia topografică a regiunii fesiere şi posterioare a coapsei, articulaţiei coxale. Anatomia chirurgicală a regiunii genunchiului (fosele poplitee şi Jobert)  Poziţia fragmentelor osoase în fractura osului femural la diferite niveluri. Argumentarea căilor de răspândire și de acces în procese purulente, incizii raționale în deschiderea lor. Căile de circulaţie sangvină colaterală în caz de lezare ale arterelor şi complicaţiile posibile în ligaturarea arterelor. Vasele şi nervii. Liniile de proiecţie. Argumentarea căilor de acces la descoperirea canalului femural, vaselor femurale. Herniotomia și hernioplastia în hernia femurală (Bassini, Rudgi, Parlavecio). Amputaţia şi dezarticulaţia: principii, tipuri, etape. Operații pe oase și articulaţii, vase (safenectomia). Tipuri de anestezii.

 

LECŢIA 6. Anatomia chirurgicală a regiunilor gambei, articulaţiei talocrurale şi piciorului propriu-zis. Topografia în planuri succesive a regiunii maleolei mediale, feţelor dorsală şi plantară ale piciorului propriu-zis. Lojele fasciocelulare şi spaţiile celulare, canalele osteo-fibroase, pachetele vasculonervoase colateralele arteriale, articulaţiile şi ligamentele. Căile de circulaţie sangvină colaterală în caz de lezare ale arterelor şi complicaţiile posibile în ligaturarea arterelor. Argumentarea căilor de răspândire și de acces în procese purulente, incizii raționale în deschiderea și drenarea flegmonului. Poziţia fragmentelor osoase în fractura gambei la diferite niveluri. Liniile de proiecţie, căile de acces, descoperirea şi ligaturarea arterelor magistrale pe extremităţi. Descoperirea şi ligaturarea arterelor în plagă şi pe traiect (la distanţă). Amputaţia şi dezarticulaţia: principii, tipuri, etape (Lisfranc, Sharp). Operații pe vase și nervi (safenectomia, blocajul nervilor). Venesecţia şi venepuncţia, locurile de predilecţie. Operaţii pe oase și articulaţii. Căile de acces și operaţii pe oase și articulaţii.

 

Totalizare 1 (partea teoretică și partea practică).

 

LECŢIA 7. Anatomia topografică a porțiunii cerebrale a capului. Bolta craniului. Stratigrafia regiunii frontoparietooccipitale. Topografia regiunii temporale. Particularităţile structurale şi de vascularizare a ţesuturilor epicraniene. Anatomia chirurgicală a regiunii mastoidiene. Tunicile creerului și spațiile intermeningiene. Toaleta plăgilor craniocerebrale. Hemostaza. Trepanaţia craniului (osteoplastică şi decompresivă). Cranioplastia. Antrotomia. Ventriculopuncția și puncția sinusului sagital superior. Operații în procesele purulente ale țesuturilor moi ale capului.

 

LECŢIA 8. Anatomia topografică a porţiunii faciale a capului (regiunile geniană, parotidomaseterică şi profundă a feţei). Stratigrafia. Lojele fasciale, spaţiile celulare, vasele, nervii. Topografia nervilor: facial şi trigemen. Anatomia chirurgicală a glandei parotide. Regiunile: orbitală, nazală și bucală. Incizii raţionale în purulenţe ale feţei. Conexiunile venoase. Argumentarea căilor de răspândire ale proceselor purulente. Blocajul ramurilor nervului trigemen. Argumentarea anatomo-topografică a inciziilor pe față. Puncția sinusului maxilar.

 

LECŢIA 9. Anatomia topografică a gâtului: divizarea în regiuni, triunghiurile, fasciile şi spaţiile celulare. Regiunea suprahioidiană și infrahioidiană. Topografia triunghiului medial al gâtului. Triunghiul carotidian. Regiunea sternocleidomastoidiană. Regiunea triunghiului lateral al gâtului (spaţiul antescalen şi interscalen). Triunghiul scalenovertebral. Topografia glandelor: tiroidă, paratiroidă, laringele, traheea, faringele, esofagul. Operaţii pe gât. Toaleta plăgilor din regiunea cervicală. Căile de acces pe organele gâtului, vasele magistrale şi nervii. Liniile de proiecţie. Puncția venei jugulare externe, interne și subclaviculară. Traheostomia şi conicotomia (complicații), particularităţile tehnice la copii. Căile de răspândire ale proceselor purulente şi hematoamelor. Argumentarea inciziilor raţionale în flegmon superficial şi profund. Argumentarea căilor de răspândire ale proceselor purulente. Blocajul plexului cervical. Descoperirea şi drenajul ductului toracic pe gât.

 

LECŢIA 10. Anatomia topografică a toracelui. Stratigrafia şi spaţiile fasciocelulare, vase şi nervi. Anatomia clinică a glandei mamare şi spaţiului intercostal. Anatomia chirurgicală a a. toracica interna. Anatomia chirurgicală a organelor mediastinului anterior şi posterior (cordul si pericardul, aorta toracica, esofagul, venele azigos si hemiazigos, nervii splanhnici, nervii vagi, frenici si recurenti, traheia și bronhii, ductul toracic, lantul simpatic). Zonele reflexogene. Anatomia topografică a diafragmei, pleurei, plămânilor, hilului pulmonar (proiectia lor pe torace). Argumentarea răspândirii proceselor purulente. Interventii chirurgicale de bază pe organele cavităţii toracale. Accese operatorii raționale pe organele cavitatii toracice. Incizii in caz de mastita. Blocajul intercostal. Puncția si drenarea cavitatii pleurale și pericardului. Metodele și tehnica toaletei chirurgicale a plăgilor penetrante și nepenetrante ale toracelui. Toracotomia si rezectia subperiostală a coastei. Punctia venei subclaviculare. Principii operatorii în intervenţii chirurgicale de urgenţă pe peretele toracic – plastia (inchiderea) pneumotoraxului deschis. Particularitățile operatorii la copii. Noţiuni despre intervenţiile chirurgicale pe inimă.

 

Totalizare 2 (partea teoretică și partea practică).

 

LECŢIA 11. Anatomia topografică a peretelui anterolateral al abdomenului, zonele cu rezistenţă scăzută. Topografia strat cu strat. Vascularizarea şi inervaţia. Anastomozele venoase porto-cavale şi cavo-cavale. Anatomia chirurgicală a regiunii inghinale. Spaţiul şi canalul inghinal (la purtători și nepurtători). Anatomia chirurgicală a herniilor abdominale externe ale peretelui abdominal structura, tipurile, clasificarea. Principii operatorii în hernii, particularităţi la copii. Etapele de baza si procedee operatorii în herniile liniei albe, ombilicale, inghinale. Particularități operatorii în herniile congenitale, strangulate și prin alunecare. Plastia canalului hernial ombilical (Lexer-Șpitț, Mayo, Sapejko, tehnici cu materiale alogene), canalului inghinal (Martinov, Bassini, Kimbarovski, tehnici cu materiale alogene). Operații în hernii la copii. Argumentarea căilor de răspândire ale proceselor purulente. Incizii raționale și caile de acces operatorii de abordare ale organelor cavitatii abdominale. Laparocenteza.

 

LECŢIA 12. Anatomia topografică a organelor cavităţii abdominale şi peritoneale. Anatomia chirurgicală a organelor etajului supramezocolic: scheletotopia, holototopia, sintopia. Raportul organelor cu peritoneul, plicile, ligamentele, bursele (omentala, hepatica și pregastrica). Omentul mic şi mare. Topografia nervilor vagi. Vascularizarea şi inervaţia. Anastomozele venoase porto-cavale şi cavo-cavale. Locurile de predilecţie în acumularea lichidelor patologice în cavitatea peritoneală. Principii operatorii pe tubul gastrointestinal. Anastomozele şi sutura intestinală. Intervenţii chirurgicale pe stomac, noțiuni (suturarea plăgilor stomacului, gastrotomia, gastrostomia, gastroenteroanastomoza, interventii operatorii în caz de pilorostenoză). Rezecția stomacului (procedeul Billroth I si II). Operaţii în ulcerul perforant (procedeul Oppel, Juud), pe ficat (hepatorafia), vezicula biliară (colecistectomia), splina (splenectomie) şi pancreas (căile de acces).

 

LECŢIA 13. Anatomia chirurgicală a organelor etajului inframezocolic (jejunul, ileonul şi colonul). Raportul organelor cu peritoneul: scheletotopia, holototopia, sintopia. Topografia canalelor laterale, sinusurilor mezenterice, plicilor şi recesurilor. Locurile de predilecţie în acumularea lichidelor patologice în cavitatea peritoneală. Topografia intestinului subtire si gros (cecului și apendicele). Zone de vascularizație critică. Anatomia chirurgicala a viciilor înăscute: diverticolul Meckel, megacolonul, boala Hirchprung (megacolonul congenital), atrezia. Revizia cavității peritoneale. Sutura intestinală. Tehnica aplicarii suturii intestinale (sutura cu fir separat și continuu, sutura marginală Albert și Șmieden, sutura sero-seroasa Lambert). Operatii pe intestinul subțire (enterostomie, suturarea plăgilor intestinale, rezecția, tipuri de anastomoze). Operații pe intestinul gros (colostoma și anusul artificial, apendicectomia).

 

LECŢIA 14. Anatomia topografică a regiunii lombare (peretele latero-posterior al abdomenului), rahidiană şi spaţiului retroperitonial. Stratigrafia, locurile de rezistenţă scăzută (triunghiurile Petit şi Lesgaft-Grynfelt). Topografia organelor retroperitoneale, fasciilor, straturilor celuloadipoase şi formaţiunilor vasculonervoase. Căile de difuzare a puroiului din spaţiul retroperitoneal. Topografia coloanei vertebrale și canalului vertebral (continutul, aparatul osteoligamentar). Principii operatorii pe organele spațiului retroperitoneal. Tehnica puncției canalului vertebral lombar. Rahianestezia. Noțiuni de intervenții chirurgicale pe coloana vertebrală (laminectomia, spondilodeza). Cai de acces pe rinichi, uretere si straturile celulare retroperitoneale (extraperitoneale si transperitoneale). Nefrectomia, rezectia si suturarea rinichiului, pielotomia. Rezectia si sutura ureterelor.

 

LECŢIA 15. Anatomia topografică a pelvisului şi perineului (scheletul osteoligamentar, muşchii, organele bazinului, raportul cu peritoneul, vascularizarea, inervaţia, refluxul venos şi limfatic). Particularitațile de vârstă. Divizarea bazinului mic în „etaje”. Canalul pudendal. Raportul organelor cu peritoneul la femeie și bărbat (plicile, fundurile de sac, ligamentele). Fasciile şi spaţiile celuloadipoase. Căile de răspâdire a purioului şi hematoamelor prin spaţiile fasciocelulare. Cai de acces și intervenții chirurgicale pe organele bazinului mic. Blocajul nervului pudental (Alkok). Punctia fundului de sac vaginal. Operatii în hidrocelul închistat (Bergmann-Winkelman). Cateterizarea (sondajul), puncția vezicii urinare, cistotomia suprapubiana. Interventii practice pentru hemoroizi, paraproctite și fistule anale. Argumentarea inciziilor și drenarii spațiilor celulare. Operații în anomalii: atreziile rectului si anusului, epispadie, hipospadie.

 

Totalizare 3 (partea teoretică și partea practică).

 

 

 

Şef studii, Vișnevschi Srgiu

 

 

 
 Planul cursurilor la catedra Anatomia omului și anatomie clinică pentru studenții anului II, facultatea Stomatologie în semestrul de primăvara, 2021-2022