Default Header Image

 

 
 
 Lista deprinderilor practice la disciplina Anatomie clinică pentru studenți an. II, facultate Medecina I, semestrul de toamna, 2023-2024
 
Set de teste pentru examen la disciplina Anatomie clinică pentru studenți an. II, facultate MEDICINA I semestrul de toamnă, 2023-2024

Teme pentru Licență

Teme pentru Licență 2016

Teme pentru Licenţă 2014

Teme pentru Licenţă 2013

Teme pentru Licenţă 2011

 

 
Teze susținute în 2014
 
ORARUL reexaminarilor pentru studentii anului 2 Facultatea de Medicini пr. 1 anul univer sitar 2021-202